نوشته‌ها

حمل دستی بار

مداخله ارگونومی در حمل و نقل کپسول های اکسیژن

مداخله ارگونومی در حمل و نقل کپسول های اکسیژن

مقدمه: فعالیت های جابجایی دستی بار (Manual Material Handing) چه بصورت بلند یا کوتاه مدت می تواند عوارضی مانند پارگی, شکستگی, تنش های سیستم قلب و عروق, خستگی ماهیچه ای و اختلالات اسکلتی-عضلانی به خصوص در مهره های کمر ایجاد نماید. هدف این مطالعه ارزیابی جابجایی دستی کپسول اکسیژن توسط کارگران واحد ریخته گری و مداخله ارگونومیکی جهت کاهش ریسک ابتلاء به اختلالات اسکلتی-عضلانی می باشد.

روش کار: این یک مطالعه مداخله ای می باشد که بر روی 18 نفر کارگر مرد واحد ریخته گری یک شرکت فولاد صورت گرفته است. ارزیابی جابجایی دستی کپسول اکسیژن با بهره گیری از جداول و نرم افزار اسنوک (Snook Tables) انجام شد. با طراحی و ساخت یک باکس که 6 عدد کپسول اکسیژن در آن کنچانده شده است و توسط جرثقیل منتقل می شود, جابجایی دستی کپسول حذف گردید.

یافته ها: بر طبق نتایج, بلند کردن و پایین آوردن کپسول ها در اکثر موارد و فعالیت های حمل, کشیدن و هل دادن کپسول های اکسیژن در سه مورد برای کمتر از 10 درصد کارگران واحد ریخته گری بی خطر. بلند کردن کپسول نیز برای 25 درصد آنان خطری در پی نداشت. براساس روش اسنوک طراحی نحوه جابجایی بار باید بگونه ای باشد که برای حداقل 75 درصد کارگران ضرری نداشته باشد.

نتیجه گیری: با اجرای مداخله ارگونومیکی در واحد ریخته گری, ریسک ابتلاء به اختلالات- اسکلتی عضلانی ناشی از جابجایی دستی کپسول های اکسیژن حذف گردید و وضعیت ایمنی کارکنان در برابر ریسک انفجار این کپسول ها نسبت به شرایط قبل از مداخله بهبود یافت.

متن کامل مقاله را می توانید با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

حتما بخوانید: