نوشته‌ها

ارگونومی ابزار دستی

پاورپوینت ارگونومی ابزار دستی

پاورپوینت ارگونومی ابزار دستی

پاورپوینت ارگونومی ابزار دستی

Cal/OSHA Consultation Service Research and Education Unit National Institute for Occupational Safety and Health

آيا اين ابزار دستي ارگونوميك است؟

ابزار دستي وقتي ارگونوميك است كه مناسب باكاري باشد كه انجام مي گيرد و بدون آنكه پوسچر نامناسب، فشار موضعي آسيب رسان و يا ساير خطرات ايمني و بهداشتي را ايجاد نمايد در دست جاي گيرد.

اگر از ابزاري استفاده شود كه مناسب دست نباشد ممكن است باعث آسيبهايي مانند سندروم تونل كارپ، التهاب تاندون يا تنش عضلاني شود. اين آسيبها با يكبار استفاده ايجاد نمي شوند بلكه نتيجه حركات تكراري هستند كه در طول زمان و بصورت مزمن ايجاد مي شوند و باعث ايجاد آسيب در قسمتهاي مختلف دستگاه اسكلتي-عضلاني مي گردند.

تعاریف

پوسچر نامطلوب:

پوسچرهايي كه به شانه، آرنج، مچ دست و كمر فشار وارد مي كنند. خمش، قوز كردن، چرخش و انحراف به طرفين مثالهايي از پوسچر نامطلوب هستند.

 فشار موضعيفشارهاي ناشي از نقاط، سطوح و لبه هاي تيز بر بدن

 چنگش قدرتينوعي چنگش در دست كه همراه با حداكثر قدرت دست براي اعمال نيروست.

 چنگش نيشگوني: نوعي چنگش در دست كه  همراه با كنترل دقيق است.

 ابزارهاي تك دسته : ابزارهايي با يك دسته لوله اي شكل كه با طول و قطرمشخص ساخته مي شوند

 ابزارهاي دو دستهابزارهايي شبيه انبردست كه داراي دو دسته با طول و فاصله معين هستند

ادامه مطلب که شامل موضوعات زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

  • بهترین ابزار

  • کاهش ریسک با انتخاب ابزار مناسب

  • طراحی ابزارهای ارگونومی

  • طراحی فضای کار

  • 11 توصیه برای انتخاب ابزارهای دستی

 

حتما بخوانید:

اصول ارگونومیکی در طراحی ابزار دستی

ایمنی در ابزار دستی و ابزار دستی برقی

طراحی ابزار دستی

 اصول ایمنی ابزارآلات

 

  • هرگونه سوالی در رابطه با ارگونومی ابزار دستی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

    هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.