نوشته‌ها

نظام آراستگی 5s

چک لیست های ممیزی و ارزیابی 5s

چک لیست های ممیزی و ارزیابی 5s

چک لیست های ممیزی و ارزیابی 5s

 

5S یا نظام آراستگی منجر به پیشگیری از حوادث و افزایش بهره وری می گردد. شاید بهتر باشد بگوییم هدف نهایی 5S پیشگیری از اتلاف است. این نظام نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا در آمد و نام این نظام هم تشکیل شده از پنج S است که در ادامه به تشریح پنج S خواهیم پرداخت. قبل شروع بحث بهتر است یه این نکته اشاره شود که 5S پیش شرط اجرای موفقیت آمیز سایر سیستم ها  و مدلها می باشد و مزیت آن این است که در همه جا قابل پیاده سازی است.

عبارت « پنج اس » 5S براساس حروف ابتدای پنج واژه ژاپنی انتخاب شده است:

 • ساماندهی Seiri
 • پاكیزه سازی Seiso
 • نظم و ترتیب Seiton
 • استانداردسازی Sekitsu
 • انضباط Shitsuke

 

در این بخش کلیه چک لیست هایی که در ارزیابی و ممیزی 5s مورد استفاده قرار میگیرد پیوست می شود.

برخی از این چک لیست ها به شرح زیر هستند:

 • چک لیست ارزیابی 5s در محوطه

 • چک لیست ارزیابی 5s در واحد اداری و ستادی

 • چک لیست ارزیابی 5s در انبار قطعات

 • چک لیست ارزیابی 5s در واحد انتظامات

 • چک لیست ممیزی سیستم 5s در انبار محصول

 • چک لیست ممیزی سیستم 5s در واحد تولید

 • چک لیست خام ممیزی سیستم 5s

 • چک لیست ممیزی سیستم 5s واحد دیگ بخار یا بویلرخانه

 • چک لیست ممیزی سیستم 5s رستوران یا آشپزخانه

 • چک لیست ممیزی سیستم 5s واحد ابزارسازی

 • چک لیست ممیزی سیستم 5s واحد پلیسه گری

 • چک لیست ممیزی سیستم 5s واحد تاسیسات

کلیه این چک لیست ها را به صورت مستقیم در زیر می توانید دانلود کنید.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با چک لیست های ممیزی و ارزیابی 5s داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

آشنایی با سیستم 5s

⇐  سنجش ایمنی در محیط کار

⇐  پکیج آموزشی HSE