نوشته‌ها

پاورپوینت عفونت های حاد تنفسی در کودکان زیر 5 سال

پاورپوینت عفونت های حاد تنفسی در کودکان زیر 5 سال

چکیده: عفونت های حاد تنفسی هنوز یکی از 5 علت مرگ در کودکان زیر 5 سال در دنیا را تشکیل می دهد

– بعد از شرایط حول تولد و زایمان که 20% بوده است عفونت های حاد تنفسی 18% با تعداد 2 میلیون کودک در سال رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

– بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت بیماریهای حاد تنفسی سالانه سبب مرگ 4 میلیون کودک زیر 5 سال است که تلفات ناشی از آن در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیش از جوامع صنعتی بوده و نیز علت 20 تا 40% موارد پذیرش کودکان در بیمارستانها در نقاط مختلف جهان می باشد عده ای از ویروس ها نظیر ویروس سن سیسیال تنفسی (RSV) ،پاراآنفلونزا ،آدنوویروس ها و آنتروویروسها به عنوان عوامل مهم عفونت های حاد تنفسی کودکان و شیرخواران شناخته شده اند که برخی از این ویروس ها سبب تلفات اطفال خصوصا زیر یکسال می باشد
– ویروس سن سیسیال تنفسی به عنوان پاتوژن عمده عفونتهای حاد تنفسی تحتانی (ALRI) کودکان زیر 5 سال و عامل نیمی از موارد برونشیولیت و1/4 % موارد پنومونی کودکان شیرخوار می باشد که پنومونی در کشورهای در حال توسعه باعث مرگ حدود 4 میلیون کودک می باشد 2/7 تا 12/3 % موارد بستری به علت پنومونی می میرند و شیوع پنومونی در کشورهای توسعه یافته 26%مورد به ازاء هر کودک در سال می باشد میزان شیوع برونشیولیت در کودکان زیر یک سال بسیار زیادتر است و سالیانه بین 50 تا 80 هزار شیرخوار در کشور آمریکا بستری می شوند . تنها آمار ثبت شده از بولتن سازمان جهانی بهداشت نشانگر آن است که پنومونی عامل 6% مرگ کودکان ایرانی است. اطلاعات بیشتر