نوشته‌ها

ارزیابی ریسک

آسیب پذیری و ارزیابی ریسک

آسیب پذیری و ارزیابی ریسک

آسیب پذیری و ارزیابی ریسک

موضوعات:

 • درک ریسک

  • هيچ چيزي در زندگی ايمن نيست
  • تعريف ريسک
  • ارزیابی و ارزشیابی ريسک
  • جمع آوری داده
  • چگونگی ریسک؟ اندازه گيری ریسک
  • ریسک و الویتها: ریسک نسبی
  • درک ریسک
  • ریسک و رسانه
  • مفاهیم توصیفی و کیفی درک ریسک
  • سطوح قابل قبول ریسک
  • مدیریت ریسک جامعه
  • ریسک های ناشی از خطرات طبیعی و تكنولوژیكی
 • ارزیابی ریسک و آسیب پذیری

  • به کار بردن ریسک در تصمیم گیری
  • انواع خساراتی که باید ملاحظه شود
  • ریسک چگونه مشخص می شود
  • ارائه ریسک
  • مطالعه پتانسل خطرات
  • مثال تهیه نقسه سناریو
  • مثال نقشه پتانسل خطرات
  • مثال تهیه نقشه ریسک سالیانه
  • ارزشیابی خطر
  • تخمین احتمال وقوع حوادث نادر
  • تهیه نقشه خطر
  • ارزیابی آسیب پذیری
  • مطالعه موردی – بخش A
  • کاهش آسیب پذیری: جوامع مقاوم
  • مطالعه موردی: بخش B
 • ارزشیابی گزینه های پیشگیری سوانح

 • ریسک سوانح و پروژه های توسعه
 • تحلیل سود و زیان (هزینه)
 • تخمین هزینه های پیشگیری و سودمندی های آینده
 • هزینه زندگی های حفط شده
 • روش های جایگزین برای تحلیل سود و زیان
 • کاهش ریسک براساس هدف مورد نظر
 • معیار ریسک تعدیل شده
 • معیار هزینه – سودمندی
 • توسعه استراتژی ها جهت کاهش خسارات زلزله
 • مطالعه موردی C

حتما بخوانیدتکنیک های ارزیابی ریسک (ISO 31010)

هدف
مجموعه آموزشي تحت عنوان: آسيب پذيري و ارزيابي ريسك جهت آشنايي با مفهوم مديريت سوانح براي افراد و متخصصين سازمانهاي بين المللي فعال در زمينه مديريت سوانح، آژانس هاي دولتي، گروه داوطلب و عموم افراد علاقمند تهيه شده است. همچنين اين مجموعه به منظور افزايش و ارتقاء سطح آگاهي مخاطبين از طبيعت مديريت سوانح بمنظور آمادگي و پاسخگويي مناسب تر به سوانح مي باشد.
مفاهيمي كه بوسيله كارشناسان مديريت سوانح در اين مجموعه بكار برده شده است از مجموعه برنامه توسعه سازمان ملل و سازمان سلامت سوانح سازمان ملل و واژه نامه آن سازمان اخذ شده است. با اینکه واژه هاي مورد استفاده در اين مجموعه ممکن است کاملا استاندارد نباشند ولی نويسندگان موسسات گوناگون عموما واژه هاي يكسان را با تفاوت ناچیزی مورد استفاده قرار می دهند که در این مجموعه واژه هاي مورد استفاه در انتهاي متن آمده است.

مروري بر اين مجموعه

شواهد نشان مي دهد كه خسارات ناشي از حوادث طبيعي و انسان ساخت در حال افزايش بوده و موجب مرگ و مير، جراحات به ميليونها افراد، خرابي اموال و دارايي ها، ركود اقتصادي كشورهاي فقير و مانع توسعه اقتصادي اين كشورها مي گردد.
بررسي علل، دوره بازگشت سوانح و اثرات احتمالي آنها باعث مي شود كه ما بتوانيم خسارات آينده را تخمين بزنيم و به كاهش خسارات بعنوان بخشي از استراتژي توسعه همه جانبه بينديشيم.
اين مجموعه جهت شناخت طبيعت ريسک، تفاوت بين ريسک واقعي و ريسک قابل درک مي باشد و روشهايي را مورد بحث قرار ميدهد كه بتوان با استفاده از آن روشها ريسک ها و خسارت احتمالي ناشي از آنها را در آينده تخمين بزنيم و كاربرد اين روش ها را در انتخاب استراتژي بهينه پيشگيري در مقابل انواع سوانح در جامعه ارائه دهیم.

حتما بخوانیدارزیابی ریسک به روش آنالیز ایمنی شغلی (JSA)

روش های اموزشی

اين مجموعه براي دو گروه از مخاطبين آماده شده است. گروه اول افراد خودآموز هستند و گروه دوم افراد شركت كننده در كارگا ه هاي آموزشي مي باشد. رو شهاي آموزشي زير براي كاربرد اين مجموعه در كارگاه آموزشي بوده و تحت عنوان «راهنماي آموزشي » شبيه سازي شده است. همچنين اين مجموعه براي افراد خودآموز مي تواند همانند يك معلم خصوصي آموزش دهنده باشد.

روش هاي مورد استفاده در كارگاه آموزشي شامل موارد زير هستند:

 • بحث گروهي
 • شبيه سازي / بازي نقشها
 • دست نوشته ها
 • ويدئو
 • مرور بخشها
 • تمرين و خود ارزيابي

از افراد خودآموز خواسته مي شود تا اين مفاهيم را در كتاب يادداشت خود بنويسند به عبارت ديگر با يادداشت مفاهيم ياد گرفته شده در اين بخش افراد قادر خواهند بود كه سئوالات مطرح شده در داخل متن را به راحتي پاسخ دهند.

هيچ چيزي در زندگي ايمن نيست…

وقتي از يک جاده عبور می كنيم احتمال اين هست كه بوسيله يک ماشين زخمي شويم. در خانه هر روز احتمال آتش سوزي وجود دارد. ما فعاليت هايي را جهت حداقل كردن ريسک انجام مي دهيم به عنوان مثال وقتي ما از جاده عبور می كنيم معمولاً به دور و بر خود و ماشين هاي اطراف نگاه می كنيم يا وقتي ما خانه خود را ترك مي كنيم وسايل گرمايي و برقي خود را خاموش می كنيم تا ريسک آتش سوزي را به حداقل برسانيم ما معمولاً سطوح ريسك پايين را می پذيريم و در مورد ريسک هاي با سطوح بالا سعي می كنيم تا فعاليت هايي را انجام دهيم. ريسك ناشي از سوانح طبيعي از جمله ريسكهايي است كه بعضي از وقتها همه ما با آن مواجه می شويم. براي تعدادي از افراد اين ريسک بيشتر از افراد ديگر است. مكاني كه در آن زندگي می كنيم و نحوه فعاليتها و كارهايي كه ما در محيط زندگي خود انجام می دهيم ريسک ما را تعيين مي نمايد.

مقايسه ريسك ناشي از سوانح طبيعي با ساير ريسكهاي موجود در زندگي نحوه فعاليتهايي ما را در مقابل اين ريسكها و هزينه هايي صرف شده جهت كاهش آن و يا عدم بي توجهي ما را نسبت به آن نشان می دهد. در واقع آگاهي مردم از اين ريسكها و درك آنها از اينكه چگونه ما می توانيم اين ريسک ها را با ساير ريسكها مقايسه كنيم طرز نگرش و تفكر جامعه درباره كاهش دادن اين ريسكها را نشان مي دهد. همچنين درك كردن اين ريسك ها و اثرات آنها همگي در مواجه با سوانح مهم مي باشند.

شناخت ما از اينكه چه عواملي موجب مي گردد يك فرد يا يك گروه از سايرين آسيب پذيرتر باشد فرآيندي را مشخص مي كند كه مي توانيم با استفاده از آن اين ريسكها را كاهش دهیم.

ادامه مطلب را در 120 صفحه دانلود و مشاهده کنید.

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

حتما بخوانید:

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با آسیب پذیری و ارزیابی ریسک داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.