نوشته‌ها

ارزیابی حمل دستی بار به روش (NIOSH (1991

ارزیابی حمل دستی بار به روش (NIOSH (1991

(method NIOSH (1991   

مقدمه / هدف :

سازمان NIOSH در سال 1981 دستورالعمل و راهنمایی را در زمینه وظایف حمل دستی بار ، با هدف شناسایی مشاغلی که خطر آسیب کمر در آن ها بالاست ، منتشر ساخت . اما این روش دارای محدودیت هایی بود که محققین ارگونومی نایوش را بر آن داشت تا آن ها را رفع نمایند . محدودیت های معادله نایوش در سال 1981 عبارت بودند از :

1- عدم در نظر گرفتن زاویه چرخش تنه در وظایف حمل دستی بار

2- امکان محاسبه تکرار ( فرکانس ) حمل بار در شرایطی که مدت زمان کاری بین 8-1 ساعت بود وجود نداشت .

بدین ترتیب محققین این سازمان ( واترز ، پوت اندرسون و گارگ ) پس از 10 سال تحقیق در مشاغل و گروه های شغلی مختلف روش محاسباتی 1981 را تصحیح نموده و نقاط ضعف آن را برطرف ساختند . معادله جدید نایوش با عنوان(  1991)  Revised Niosh  Lifting Equation  ارائه گردید و شامل موارد اضافه شده ای همچون چرخش تنه و چنگش بار بود .

کاربرد در مشاغل و محیط های کاری :

 • معادله بار NIOSH جهت ارزیابی ریسک آسیب های کمری در مشاغل بلند کردن و پایین آوردن بار بطور دو دستی بکار می رود ( محدودیت ها مد نظر باشد ) .
 • این روش در تمامی محیط های کاری که دارای بلند کردن و پایین آوردن بار ( فقط بارهای غیر زنده ) هستند می توان بکار برده شود .
 • نوع وظایفی که روش NIOSH برای ارزیابی آن ها مناسب نیست عبارتند از : وظایف تکراری ، وظایف استاتیک و وظایف نشسته.

نقاط قوت :

 • این روش در چندین مطالعه آزمایشگاهی تست و مستند گردیده است .
 • بر پایه مطالعات علمی استوار است .
 • دقت بالایی دارد زیرا ارزیابی آن از نوع بیومکانیکی بوده و نتایج آن کمی می باشد .
 • نتایج حاصل از آن با خطرات بهداشتی کمر مرتبط می باشد .
 • این روش به عنوان روش مرجع از سوی استانداردهای بین المللی به تصویب رسیده و همچنین منشاء چندین روش ساده جهت آنالیز بلند کردن و گذاشتن بار می باشد .

محدودیت ها

 • در این روش عامل ارتعاش تمام بدن در نظر گرفته نشده است .
 • عوامل خطر اختلالات اسکلتی – عضلانی غیر از بلند کردن مد نظر قرار نگرفته است .

مواردی که نمی توان از معادله بار NIOSH استفاده نمود :

 • بلند کردن و پایین آوردن بار با یک دست
 • بلند کردن و پایین آوردن بار زمانی که فرد زانو زده یا نشسته
 • بلند کردن و پایین آوردن بار بار بیش از 8 ساعت کاری
 • بلند کردن و پایین آوردن بار زمانی که فرد در فضای بسته و محدود کار می کند .
 • بلند کردن و پایین آوردن بار زمانی که بار ناپایدار است ( خیلی سنگین و حجیم باشد ) .
 • جابجایی بار به وسیله حمل کردن ، هل دادن و کشیدن بار
 • بلند کردن و پایین آوردن بار با سرعت بالا ( سریع تر از 76 سانتیمتر بر ثانیه )
 • در صورتی که کف کارگاه دارای شرایطی نامناسب مانند لغزندگی و ناصافی باشد ( ضریب اصطکاک بین کف کفش کارگر و سطح زمین به کمتر از 4/0 برسد ) .
 • در صورتی که درجه حرارت محیط نامناسب باشد ( دمای خارج از محدوده 26-19 درجه و رطوبت خارج از محدوده 50-35 درصد )
 • روش NIOSH عوامل خطر فردی مانند جنس ، سن و تاریخچه پزشکی را مد نظر قرار نمی دهد .

فایل پیوستی زیر نحوه ی کامل ارزیابی حمل دستی بار به روش (NIOSH (1991 را نشان می دهد . در صورت تمایل می توانید فایل پیوستی زیر را دانلود کنید . 

این پست در تاریخ 96/5/22 بروزرسانی شد و نمونه عملی ارزیابی حمل دستی بار به روش نایوش و همچنین پیشنهادات لازم برای اصلاح پیوست شد.

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید