نوشته‌ها

nano technology-ایمنی فناوری نانو

ایمنی در مقیاس نانو

/
ایمنی در مقیاس نانو سید محمد مروستی زاده کارشناس ارشد شیمی، ادا…
مهندسی مجدد و نقش کنترلهای داخلی‎

مهندسی مجدد و نقش کنترلهای داخلی‎

/
مهندسی مجدد و نقش کنترلهای داخلی‎ اين مجموعه شامل مقاله مهندسی مجدد و…
ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین

ارزیابی ریسک تکنیک ویلیام فاین

/
ارزیابی ریسک تکنیک ویلیام فاین ارزيابي ريسكها و خطرات (با روش ویلیام …