نوشته‌ها

ایمنی بچینگ

ارزیابی و ایمنی بچینگ

ارزیابی و ایمنی بچینگ

ارزیابی و ایمنی بچینگ

هدف: هدف از تدوين اين دستورالعمل، ارائه يك راهنما به منظور لحاظ كردن اصول ايمني در كار با بچينگ و نيز آموزش و راهنمايی افراد مي باشد.

دامنه كاربرد: كليه پروژه هاي عمراني موسسه ويژه شهيد رجايي مشمول رعايت اين دستورالعمل مي باشند.

مراجع: مجموعه آئين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار- موسسه كار و تامين اجتماعي- 1387
مشخصات عمومي كارهاي ساختماني (نشريه 55 )- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور- 1383

4- تعاريف ندارد.

5- شرح كار
1-5 ايمني نصب
1. انتخاب محل نصب دستگاه، فونداسيون قسمت هاي مختلف، اتصال قسمت هاي اسكلت فلزي به يكديگر و استقرار پايه هاي اصلي بر اساس اصول ايمني انجام پذيرد.

2. تمام قسمت هاي فلزي به سيستم ارت متصل شود.
3. تابلوي برق و الكتروموتورها در معرض آب، گرد و غبار و تردد وسايل نقليه قرار نداشته ياشند.
4. كابل ها، سيم ها، كليد و اتصالات برقي از حفاظ كافي برخوردار باشد.
5. تمام قسمت هاي متحرك دستگاه، راه پله ها و مسير رفت و آمدها (در ارتفاع) به حفاظ و يا نرده مناسب مجهز گردد.
6. سيستم جمع آوري آب هاي سطحي در محل نصب دستگاه پيش بيني شود.
7. علائم اخباري و اخطاري مورد نياز قسمت ها، در محل مناسب نصب گردد.

2-5 ايمنی اتاق فرمان

1. اتاق فرمان بايد طوري باشد تا اپراتور نسبت به قسمت هاي مختلف سيستم بچينگ ديد كافي داشته باشد.
2. تابلوي فرمان طوري جانمايي شود تا احتمال برخورد سهوي اپراتور با آن وجود نداشته باشد و ضمناً از سيستم روشنايي
مطلوب برخوردار باشد.
3. كليدهاي تابلو فرمان بايد از نوع كليدهاي رينگ دار (حفاظ مناسب) استفاده شود.
4. تابلو فرمان بايد به كليد قطع برق اضطراري، رله و فيوز مناسب مجهز باشد.
5. اتاق ر فمان مي بايست به سيستم سرمايشي، گرمايشي، كپسول اطفاء حريق، جعبه كمك هاي اوليه و چراغ قوه مجهز باشد.

3-5 شن كش

1. در مسير رفت و آمد اپراتور بايد شن كش مجهز به حفاظ باشد.
2. تمام قسمت هاي متحرك بايد پوشيده و مجهز به حفاظ ايمني باشد.
3. ميدان ديد اپراتور بايد نسبت به محوطه دپوي مصالح مناسب باشد. (هنگام كار در شب از روشنايي مطلوب استفاده گردد.)
4. سيم بكسل بوم بايد استاندارد و به صورت دوره اي بررسي شود.
5. كابين شن كش بايد مجهز به سيستم تهويه مطبوع باشد.
6. ن صدلي كابين بايد از نظر ارگونومي مناسب اپراتور باشد.

4-5 ميكسر

1. درب ديگ ميكسر هنگام باز شدن بايد به طور كامل قابليت مهار شدن را داشته باشد تا از سقوط آن جلوگيري شود.
2. درب ديگ ميكسر بايد مجهز به ميكروسوئيچ باشد.
3. هنگام مخلوط كردن مصالح، درب ديگ بايد به طور كامل بسته شود.
4. دريچه ورودي مواد افزودني به ميكسر بايد مجهز به حفاظ گردد

ارزیابی صورت گرفته به روش fmea می باشد و همچنین چک لیست ایمنی بچنیگ در بروزرسانی انجام شده پیوست شده است. جهت دریافت فایل پوستی را دانلود کنید. فایل پیوستی شامل توضیحات کلی در مورد بچینگ, چک لیست, دستورالعمل و ارزیابی آن می باشد.