نوشته‌ها

الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

الزامات سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

الزامات سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

الزامات سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

Occupational health and safety management system requirements

استاندارد « سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای – الزامات» که پیش نویس ان در کمیسیون های مربوط توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در پنجاه و نهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت مورخ 87/10/11 مورد تصویب قرار گرفته است, اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران, مصوب بهمن ماه 1371, بعنوان استاندارد ملی منتشر می شود.

برای حفظ همگانی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع, علوم و خدمات, استاندارد ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ها ارائه شود, هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین باید همواره از اخرین تجدید نظر استاندارد ملی استفاده کرد.

منبع و ماخذی که برای این تهیه ی این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

BS OHSAS 18001:2007 :Occupational health and safety management systems Requirements

فهرست مندرجات:

 • آشنایی با موسسه استاندارد
 • کمیسیون فنی تدوین استاندارد
 • هدف و دامنه کاربرد
 • نشریات مورد ارجاع
 • اصطلاحات و تعاریف
 • الزامات سیستم مدیریت OH&S
  • الزامات عمومی OH&S
  • خط مشی OH&S
  • طرح ریزی
  • اجرا و عملیات
  • بررسی
  • بازنگری مدیریت
 • پیوست الف (برای اطلاع) ارتباط و مقایسه بین استاندارد ملی ایران شماره 18001 سال 1387 و ISO 14001:2004 و استاندارد ایران- ایزو 9001 سال 1380.
 • پیوست ب (اطلاعاتی) ارتباط و مقایسه بین استاندارد ملی ایران شماره 18001 سال 1387, OHSAS 18002 و ILO-OSH 2001

مقاله کامل را در لینک زیر به صورت مستقیم دانلود کنید:

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

حتما بخوانید:

مجلات بهداشت حرفه ای

قوانین و مقررات HSE