نوشته‌ها

ارگونومی در کنترل کیفیت

ماکروارگونومی در سازمان ها

ماکروارگونومی در سازمان ها

ماکروارگونومی در سازمان ها

فهرست:

 • پیشگفتار

 • مقدمه

 • مفهوم ماکرو ارگونومی

 • کاربردهای ماکروارگونومی

 • ماکروارگونومی اجرایی

 • ماکروارگونومی و روانشناسی صنعتی و سازمانی

 • آینده ماکروارگونومی

 • فن آوری ماکرو ارگونومی (ارگونومی کلان)

 • ارتباط طراحی بر پایه ی ارگونومی کلان با طراحی بر پایه ی ارگونومی خرد

 • ارگونومی کلان, نظریه سامانه ها و تشدید کنندگی

 • ماکروارگونومی نگرش انسان محور

 • نمونه ای از مداخله ماکروارگونومی در یک شرکت پخش نفت


پیشگفتار: کار و انسان دو جزء اصلی و تفکیک ناپذیر هستی است که باید به گونه ای متناسب با یکدیگر برنامه ریزی شوند. نبود هم خوانی و تناسب میان توانمندی های انسان و نوع کاری که او انجام می دهد یا مسؤلیتی که بر عهده وی نهاده می شود، سبب بروز مسایل و مشکلات بسیاری می شود که از آن جمله می توان به رخداد حوادث و بیماری های ناشی از کار و پایین بودن بهره وری نیروی کار اشاره کرد.

برای پیشگیری از بروز این گونه مسایل و تامین تندرستی نیروی کار، ارگونومی، به عنوان رهیافتی کارآمد، به یاری انسان می شتابد. ارگونومی، ابزاری است که به کمک آن، انسان قادر است محیط زندگی و کار، و نیز وسایل و تجهیزات مورد استفاده رامطابق با توانمندیها و ویژگی های خود طراحی کند. کاربرد ارگونومی در طراحی فرایندها و سیستمها، تاثیر بسیاری بر افزایش تولید، کاهش هزینه های درمانی، افزایش رضایت شغلی، افزایش بهره وری و به طور کلی، فرآوری نیروی کار داشته و افزایش درآمد ملی و منافع اقتصادی را سبب می شود.

مقدمه:

پیاده سازی ارگونومی در جهان با چالش های فراوانی روبروست. این چالشی ها، مختص کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیست بلکه در تمام دنیا به علت اثر بخشی دیر هنگام پروژه های بهبود ارگونومی، همچنین عدم آشنایی با مزایای کاربرد این دانش در سازمان ها مقاومت در برابر تغییرات ارگونومیکی مشاهده می شود.

چالشی های موجود، ناشی از عدم وجود تفکر انسان گرایانه در طراحی سیستم های کار است زیرا هنوز ارگونومی به عنوان یک نیاز در حیات جاری سازمان ها مطرح نیست. در اولین گام باید جامعه صنعتی را نسبت به ضرورت پیاده سازی ارگونومی توجیه کرد. سپس نیاز به ارگونومی در سازمان ایجاد می شود. پس از آن در سطح تخصصی می توان به مرحله تدوین روشهای پیاده سازی، تدوین استانداردهای ارگونومی و بومی کردن آنها در جهت رفع نیازهای سازمان وارد شد. در این میان ماکروارگونومی (طراحی سازمان و مدیریت بر مبنای اصول ارگونومی) به عنوان رویکردی جامع نگر مهمترین نقش را در ادغام دانش ارگونومی در طراحی سیستم های کار دارد.

مفهوم ماکروارگونومی

هر علمی به آسانی و به طور مشخص می تواند توسط طبیعت فناوری منحصر به فرد خود تعریف شود. بر پایه بررسی بین المللی عوامل انسانی / ارگونومیک، کمیته برنامه ریزی استراتژیک عوامل انسانی و جامعه ارگونومیکی، فناوری منحصر به فرد عواملی انسانی / ارگونومیک را به عنوان فناوری در ارتباط با سیستم انسانی تشخیص داده اند. این مقوله شامل وجوه مشترک بین بخش انسانی سیستمها و دیگر اجزای تکنیکی اجتماعی سیستم شامل شغلها، سخت افزار، نرم افزار، محیطهای درونی و بیرونی، و ساختارهای سیستم کاری و فرآیندهاست.

ماکروارگونومی، علم مطالعه حدفاصل جامعه / فناوری، علم مطالعه پیامدهای فناوری بر روابط اجتماعی، فرآیندها و مؤسسات، به علاوه مهندسی اجتماعی نیز نامیده می شود، ماکروارگونومی علم بهینه سازی طرح سیستم های کاری و سازمانی، در میان تمرکز کارکنان مربوطه، اختلافات محیطی و تکنولوژیکی و تقابلات آنهاست.

هدف از ماکرو ارگونومی، ایجاد سیستم بسیار متعادل کاری در هر دو سطح خرد و کلان ارگونومی است که منتج به پیشرفت تولیدات، رضایتمندی از کار، سلامت و ایمنی و تعهد کارمندان می شود.

ماکرو ارگونومی از روش های زیر می تواند به ما یاری برساند:

 • تجزیه و تحلیل کامل سیستم
 • تعیین تناسب هر جزء
 • توجه به جنبه ها، بیشتر از نقطه تغییر شغلی

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ماکروارگونومی در سازمان ها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ماکرو ارگونومی (Macro ergonomics)

ارزیابی ریسک از دیدگاه ماکروارگونومی در جهت بهبودی صنایع

ارگونومی در مدیریت و طراحی سازمانی

مجلات ارگونومی (Journal of Ergonomics)