نوشته‌ها

اختلالات اسکلتی – ماهیچه ای ناشی از کار (WMSDs)

اختلالات اسکلتی – ماهیچه ای ناشی از کار (WMSDs)

اختلالات اسکلتی – ماهیچه ای ناشی از کار (WMSDs)

بر پایه امار منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی (۱۹۹۵)٬ در حدود ۵۸ درصد از بالای ۱۰ سال در جهان٬ یک سوم از وقت خود را در سر کار می گذرانند. این حجم کار به تولید ۲۱.۶ تریلیون دلار در جهان منجر شده و موجب حفظ و بقای تولید اجتماعی – اقتصادی می گردد. با وجودی که دستاوردهای بسیار سودمند دارد٬ اما تقریبا ۳۰ تا ۵۰ درصد از شاغلین با خطرات جسمانی شغلی قابل توجهی روبه رو هستند و به همین شمار نیز شاغلان در برابر فشارهای روانی ناشی از استرس قرار دارند (WHO 1995).

اطلاعات بیشتر