نوشته‌ها

کنترل پروژه

جزوات آمار حیاتی برای بهداشت حرفه ای

جزوات آمار حیاتی برای بهداشت حرفه ای

جزوات آمار حیاتی برای بهداشت حرفه ای

موضوعاتی که در این جزوات به آن می پردازیم به شرح زیر هستند:

جزوه اول:

 • آمار
 • جامعه اماری
 • پارامتر
 • آماره
 • سرشماری
 • نمونه
 • مقیاس و نوع متغیر
 • روش های جمع آوری داده

جزوه دوم:

 • پارامترهای مرکزی
 • شاخص های پراکندگی
 • شاخص های توزیع پذیری

جزوه سوم:

 • دامنه میان چارکی
 • داده های پرت
 • نمودار جعبه ای

جزوه چهارم: روش های نمونه گیری

جزوه پنجم: احتمال

جزوه ششم: توابع توزیع

کلیه این جزوات به صورت پاورپوینت هستند که توسط مهندس کولیوند جمع آوری شده اند.

این جزوات را به کلیه دانشجویان بهداشت حرفه ای و hse توصیه می کنم.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با جزوات آمار حیاتی برای بهداشت حرفه ای داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

آمار و کاربرد آن در حوادث

جامعه آماری و مراحل نمونه گیری

جنبه های آماری آنتروپومتری

آموزش جامع تجزیه و تحلیل آماری

آمار و اطلاعات حوادث و رویدادها, جمع اوری و استفاده از آنها

کاربرد آمار و اطلاعات در ایمنی