نوشته‌ها

انتخاب وضعیت بدن هنگام کار

مهندسی انسانی (ارگونومی)

مهندسی انسانی (ارگونومی)

(Human engineering (ergonomics

ارگونومی دانش باارزش جدیدی است که بعد از جنگ جهانی دوم متولد شد, به سرعت مراحل رشد و تکوین خود را پیمود و به آن نام های «مهندسی انسانی» یا «مهندسی عوامل یا فاکتور های انسانی» و «دانش هماهنگ سازی, ماشین و محیط» و همچنین «فیزیولوژی کار» داده شد. اصولا کلمه ارگونومی ERGONOMY از دو واژه یونانی ERGO به معنی کار و NOMOS به معنی قاعده و قانون طبیعی ساخته شده است. در سال 1994 محققان رشته علوم اناتومی, فیزیولوژی, روانشناسی, طب صنعتی, بهداشت صنعتی, مهندسی مکانیک, مهندسی صنایع و … کنگره ای در شهر اکسفورد برای بررسی انسان و خصوصیات جسمی و روحی او در محیط کار تشکیل دا ده اند که به دانش ارگونومی دیدی چند جانبه داد تا علوم مختلف را به خدمت گیرد. لذا این علم که از آمیخته شدن رشته های مختلف و ترکیب تعدادی از علوم تخصصی و محض و کاربردی پا گرفته, علمی چند رشته ای نامیه می شود.

اطلاعات بیشتر