نوشته‌ها

اثرات بیولوژیکی پرتوهای غیر یونساز

اثرات بیولوژیکی پرتوهای غیر یونساز

عنوان

اثرات بیولوژیکی پرتوهای غیر یونساز

بدلیل وسیع بودن طیف و اثرات گوناگون این دسته از پرتوها٬ اثرات این پرتوها را در سه دسته بشرح زیر بطو مجزا بررسی خواهیم کرد.

 • اثرات زیستی پرتوهای فرکانس رادیویی
 • اثرات پرتوهای اپتیکی (IR, UV)
 • اثرات پرتوی لیزر

مختصری توضیح داده می شود درباره اثرات پرتوهای فرکانس رادیویی داده می شود برای مشاهده کل مطالب فایل پیوست شده را دریافت کنید.

تغییرات امواج EEG و ECG باعث تغییرات شکل و شیمی حیاتی در جریان سطحی خون٬ اختلالات در وظایف غدد مترشحه داخلی٬ بی نظمی گوارشی و … می شود.

اثرات حرارتی این امواج براحتی  قابل تشخیص است. اثرات زیستی پرتوهای رادیویی را می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:

 • آثار حرارتی
 • آثار غیر حرارتی

اثرات حرارتی پرتوهای فرکانس رادیویی

بدن حیوانات و انسان قادر به جدب ۲۰ تا ۱۰۰ انرژی تابشی امواج رادیویی فرکانس های بالای ۵۰ مگا هرتز بوده و می تواند آن را به حرارت تبدیل کرد.

اگر حرارت ایجاد شده آنقدر زیاد باشد که بصورت گرما در محیط تلف نشود موجب ازدیاد تدریجی دمای بدن می شود(فشار حرارتی)

عوامل موثر:

 • طول مدت پرتوگیری
 • رطوبت نسبی و دمای محیط
 • نوع لباس
 • نوع بافت (لایه های کلفت چربی نفوذ پرتوی رادیویی را آسان کردن و اتلاف حرارتی جلوگیری می کنند٬ انعکاس که موجب تراکم انرژی فرکانس رادیویی می شود)

بافت های حساس که آسیب پذیرتر هستند عبارتند:

 • بافت های شفاف چشم (بویژه عدسی چشم)
 • بیضه ها
 • دستگاه عصبی مرکزی

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید