نوشته‌ها

استفاده از ابزار و وسایل فشنگی

استفاده از ابزار و وسایل فشنگی

استفاده از ابزار و وسایل فشنگی

Cartridge Operated Tools

  • این ابزار ها به کمک نیروی حاصل از انفجار باروت, برای پرتاب یا شیلنگ عامل اتصال دهنده به درون موادی مانند بتن, فلزات نرم یا سایر مصالح بنایی استفاده می شود. ابزارها و تجهیزات فشنگی در صورتی که موارد ایمنی آنها رعایت نشود خطرناک و گاه کشنده اند این ابزار ها همانند اسله هستند و باید به خوبی با خطرات آنها آشنا بود. این ابزارها برای سوراخ کردن و پرچ کردن دیوار و سطوح به کار می روند. ابزار فشنگی در دو نوع پنوماتیکی و انفجاری هستند.

نکاتی که به هنگام استفاده از این ابزارها باید مورد توجه داشت به شرح زیر هستند:

1- تمام افراد که با تجهیزات و وسایل فشنگی مانند تفنگ پرچ کن کار می کنند باید آموزش ببینند.

2- برای استفاده, توصیه های سازنده دستگاه را دقیقا رعایت کنید.

3- قبل از شروع کار و گرفتن ابزار فشنگی مطمئن شوید که ابزار پر نباشد.

اطلاعات بیشتر