نوشته‌ها

دستگاه پرس

آیین نامه و مقررات حفاظتی پرس ها (پرسکاری سرد فلزات)

آیین نامه و مقررات حفاظتی پرس ها (پرسکاری سرد فلزات)

این آیین نامه شامل 10 فصل میباشد که به شرح زیر است:

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

فصل دوم : مقررات کلی

فصل سوم :حوادث و خطرات پرس های قدرتی

فصل چهارم :تجهیزات و کنترل های الکتریکی پرس ها

فصل پنجم: عملیات پرس

فصل ششم :حفاظ های حصاری منطقه عمل پرس

فصل هفتم: تجهیزات و وسایل ایمنی – منطقه عمل پرس ها

فصل هشتم: بریک پرس ها یا پرس های خم کاری

فصل نهم: وسایل تغذیه پرس

فصل دهم :تنظیم کردن و باز کردن قالب های پرس های قدرتی

برای دانلو به لینک زیر مراجعه کنید:

پسورد فایل: sirvan-bh89.blogfa.comحجم فایل: 899 KB

لینک دانلود: آیین‌ نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ پرس‌ها .rar

منبع: sirvan-bh89.blogfa.com