نوشته‌ها

msds فارسی مواد شیمیایی

آموزش کامل MSDS

آموزش کامل MSDS

در این نوشته سعی داریم به سوالات زیر در رابطه با آموزش MSDS پاسخ دهیم. ابتدا نگاهی به سوالات بیاندازید:

  1. MSDS چیست؟

  2. آیا MSDS باید حتما 16 قسمتی باشد؟

  3. آیا استفاده از یک MSDS قدیمی مجاز است؟

  4. یک MSDS باید هر چند سال یک بار بروز شود؟

  5. تفاوت MSDS با برچسب های ایمنی محصول چیست؟

  6. مسئولیت تهیه MSDS بر عهده ی کیست؟

  7. چه اطلاعاتی باید در MSDS موجود باشد؟

  8. آیا نیاز است تمام اطلاعات موجود در یک MSDS را بدانیم؟

  9. آیا کارفرما مسئولیتی در قبال تهیه ی MSDS دارد؟

اطلاعات بیشتر