نوشته‌ها

آنتروپومتری دینامیکی حوزه دسترسی و فضای اضافی

آنتروپومتری کاربردی

آنتروپومتری کاربردی

مدرس : مسعود مطلبی

آنتروپومتری كاربردی

داده های آنتروپومتری به طراح اجازه مي دهد كه طراحي مناسب براي انسان انجام دهد. طراحي كه تا حد ممكن تعداد بيشتري از جمعيت هدف را پوشش مي دهد.

اين امر به معني به حداقل رساندن تعداد افرادي است كه از محدوده تحت پوشش طراحي كنار گذاشته مي شوند.
انسانها در ابعاد زيادي با هم تفاوت دارند:
نيازها، هوش، بينايي، تخيل، مهارت، قدرت عضلاني، سن، طول پا

آنتروپومتري به اين سوالات پاسخ مي دهد
فرض كنيد مي خواهيم جعبه سنگيني را از يك نقطه به نقطه ديگر منتقل كنيم. با توجه به واقعيت تقاوت انسانها دو استراتژي اصلي براي انجام اين كار وجود دارد:

 1.  انتخاب افرادي قوي از بين كارگران براي حمل جعبه ⇐ تناسب انسان با شغل
 2. طراحي مجدد شغل بطوري كه هر فردي قادر به انجام آن باشد ⇐ تناسب شغل با انسان

وقتي تصميم به تغيير شغلي مي گيريم سوالاتي مطرح مي شوند:

 • چه وزني را كارگران مي توانند بلند كنند؟
 • محدوده دسترسي كارگران چقدر است؟
 • به چه ميزان فضا نياز است؟

در این مقاله شما با کاربردهای مهم انتروپومتری آشنا می شوید:

 • عوامل موثر بر مشخصات آنتروپومتريک

 • انواع آنتروپومتری

 • آنتروپومتری استاتيک (ايستايی)

 • معيار های اصلی آنتروپومتری

 • روشهای اندازه گيری

 • آنتروپومتری ديناميک (حرکتی)

 • کاربرد داده های آنتروپومتريک

 • انواع طراحی بر اساس داده های آنتروپومتريک

حتما بخوانید:

اصول و کاربرد آنتروپومتری

آنتروپومتری چیست؟ Anthropometery

پاورپوینت ارگونومی

 

 • هرگونه سوالی در این رابطه با کاربرد آنتروپومتری داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.