نوشته‌ها

آنالیز ایمنی و اطلاعات مدیریتی

آنالیز ایمنی و اطلاعات مدیریتی

عنوان

آنالیز ایمنی و اطلاعات مدیریتی

موضوعات:

هدف آنالیز

 • گزارش بازرسی ایمنی
 • ابزار بازرسی
 • روشهای بازرسی

بازرسی ها

ممیزی ایمنی

بررسی حادثه

 • کدام حادثه بررسی شوند
 • شدت و هزینه بالا
 • بالا بودن مصالح و منافع عمومی
 • وجود پتانسیل زیانهای زیاد
 • ابزارها و اطلاعات بررسی حوادث
 • چه زمانی باید بررسی انجام شود
 • روش ها و طرز عمل بررسی حادثه
 • اطلاعات تجزیه و تحلیل بررسی حادثه و گزارش نتایج
 • کاربرد یافته ها

عملکرد ایمنی

 • راهکارهای آماری
 • روش ذهنی
 • محاسبه امتیازبندی پذیرش استانداردهای ایمنی
 • محاسبه امتیاز آنالیز ریسک
 • محاسبه امتیاز حمایت مدیریت
 • محاسبه امتیاز برنامه ایمنی

ارائه نتایج تجزیه و تحلیل

سیستم رایانه ای٬ اینترنت و ایمنی


 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید