نوشته‌ها

ارگونومی - Ergonomics

انیمیشن ارگونومی کار با کامپیوتر -Animation ergonomic computer work

انیمیشن ارگونومی کار با کامپیوتر -Animation ergonomic computer work

انیمیشن ارگونومی کار با کامپیوتر

پرسنل اداری و کسانی که زیاد با کامپیوتر کار می کنند در معرض بیماریهای شغلی زیادی هستند که مهمترین آنها کمردرد می باشد. در این انیمیشن نکات زیبایی را در خصوص ارگونومی هنگام کار با کامپیوتر مشاهده خواهید کرد.