نوشته‌ها

اقدامات مدیریت در جهت پیشگیری از حوادث

آموزش ایمنی و بهداشت حرفه ای

آموزش ایمنی و بهداشت حرفه ای

Occupational Health and Safety Training

نقش اموزش حفاظت و بهداشت کار در جهت بالا بردن سطح دانش ایمنی کارکنان, آگاهی از وضع سلامتی جسمی و روحی, اطلاع از علایم بیماری و تحوه مقابله با آنها و جلوگیری از حوادث ناگوار امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

اگاهی های لازم می تواند از طریق آموزش به کارکنان منتقل شود. به طوری که فرد قادر باشد در صورت لزوم با بکار بستن دستورهای ایمنی, خود را به نحوی در مقابل پیش آمدهای ناگوار و عوامل مضر تاثیر گذار حفظ کند.

اگر این دانستی ها به موقع و دقیق اموزش داده شوند, قوه اابتکار عمل فرد افزایش می یابد, و در نتیجه رشد و شکوفایی جامعه متحقق می شود. افزایش سطح فرهنگ عمومی نیز می تواند زمینه, تعمیم فرهنگی  است که با توجه به شناخت عوامل زیان اور و یا بیماری زا از آنها جلو گیری و در صورت بروز بیماری انرا درمان می کند و توان بخشی را ممکن می سازد, و در نهایت موجب ارتقای سطح سلامتی و بهداشت در افراد می شود.

اطلاعات بیشتر