نوشته‌ها

اتوماسیون و ایمنی

برطرف كردن نيازمندی های ارگونوميکی به كمک متخصصين برون سازمانی

برطرف كردن نيازمندی های ارگونوميکی به كمک متخصصين برون سازمانی

Help meet the ergonomic needs of external experts

برخي از سازمان ها تمايل دارند كه مداخلات ارگونوميكي مورد نيازشان را با كمك گرفتن از نيروهايي در خارج ازسازمان انجام دهند و تنها متكي به نيروهاي داخلي نباشند. دلايل زيادي براي تصميم گيري در مورد استفاده از سرويس دهي هاي خارج سازماني بشرح زير وجود دارد.ممكن است سازمان:

  • فاقد نيروي متخصص در آن زمينه باشد.
  • در حال كار روي سفارشي با ضرب العجل غير قابل تغيير بوده و همه ي منابع موجود كاملاً درگير با انجام آن هستند.
  • ممكن است تصورشان اين باشد كه يك ارگونوميست در خارج از سازمان روي اين قبيل مشكلات درجاهاي ديگر كار كرده و تجربيات بيشتري دارد.
  • ممكن است تصور آنها اين باشد كه متخصصان جديد شايد به گونه اي ديگر به مسئله نگاه كرده و بتوانند مداخله ي بهتري انجام دهند، مخصوصاً اگر اعضاي آن تيم براي مدتي روي مشكل مشابهي كار كرده باشند.
  • علاقه مند به كسب تجربيات و اطلاعات جديد در خصوص ارگونومي باشد.
  • علاقه مند باشد كه اطلاعات جديدي در خصوص رقباي خود بدست آورد.
  • بوسيله ي بازرس كارخانه يا يك بيمه گر مجبور به استفاده از يك ارگونوميست شود.

اطلاعات بیشتر