نوشته‌ها

روشنایی و محیط زیست

روشنایی و محیط زیست

روشنایی و محیط زیست

Lighting and environment

رشد بی رویه مصرف انرژی از ابتدای قرن بیستم, علاوه ب مصرف ذخایر محدود انرژی, در اثر تخریب محیط زیست و آلوده نمودن ان, نه تنها در سلامت خود حیات دیگر جانداران را نیز در معرض تهدید قرار داده است. در فاصله سال های 1950 تا 1995 روند تولید و مصرف انرژی بالغ بر 25 برابر گردیده است. به همان نسبتی که استفاده از انرژی در کشورهای صنعتی بالاتر است. میزان انتشار آلاینده های هوا نیز بیشتر می باشد به طوری که سهم انتشار کربن که شامل گروه بزرگی از آلاینده های جهانی خصوصا CO2 است, در این کشورها نسبت به کشور های در حال توسعه 30 برابر است.

در سال 2001 میزان کل ناویژه برق جهان معادل 15684 تراوات ساعت بوده است که که در کشور های OECD,میزان 60.9% سهم تولید مربوط به نیروگاه حرارتی, میران 24.1% برق اتمی, کمتر از 13.8% برق ابی و 1.2% انرژی باد, زمین گرمایی و فتوولتائیک بوده است.

اطلاعات بیشتر