نوشته‌ها

کتاب آلودگی هوا و سلامت انسان

آلودگی هوای لرستان بیش از 66 برابر حد‌ مجاز

آلودگی هوای لرستان بیش از 66 برابر حد‌ مجاز

آلودگی هوای لرستان بیش از 66 برابر حد‌ مجاز

 

مدير‌كل حفاظت محيط زيست لرستان گفت: افرادي كه از بيماری هاي تنفسی و قلبی، عروقی رنج می برند بايد در روزهاي آلوده كم‌تر از منزل خود خارج شده و از ماسك استفاده كنند. مدير‌كل حفاظت محيط زيست لرستان گفت: ميزان آلودگي هوا در لرستان بر اثر ريزگردها بيش از 66.5 برابر حد‌مجاز است. به گزارش فارس محمدحسين بازگير اظهار داشت: در حال حاضر ميزان آلودگي هوا بر اثر ريزگردها در لرستان بيش از 850 ميكروگرم در متر مكعب است، كه بيش از 66.5 برابر حد مجاز است.وي افزود: حد مجاز آلودگي هوا در لرستان 150 ميكروگرم در متر مكعب بوده كه اين رقم در حال حاضر به 850 ميكروگرم در مترمكعب رسيده است.

بازگير خاطرنشان كرد: آلودگي هواي لرستان عصر ديروز به 4 برابر حد مجاز رسيد كه پيش‌بيني مي‌شود امروز نيز اين ميزان آلودگي افزايش يابد.

مدير‌كل حفاظت محيط زيست لرستان گفت: از ابتداي امسال تاكنون 25 روز آلوده داشته‌ايم كه وجود ريزگردها در هوا بيش از حد استاندارد بوده است. بازگير خاطرنشان كرد: در اين مدت دو روز از جمله هفت فروردين و 28 ارديبهشت‌ ماه بيشترين آلودگي در استان مشهود بود كه در روز هفت فروردين آلودگي بين 15 تا 16 برابر حد مجاز و 28 ارديبهشت بيش از 8 برابر حد مجاز بوده است.

مدير‌كل حفاظت محيط زيست لرستان گفت: افرادي كه از بيماري‌هاي تنفسي و قلبي، عروقي رنج مي‌برند بايد در روزهاي آلوده كم‌تر از منزل خود خارج شده و از ماسك استفاده كنند. وي يادآور شد: افراد از ورزش كردن، دويدن و پياده‌روي در فضاهاي باز خودداري كنند. مدير‌كل محيط زيست لرستان گفت: كانون اين ريزگردها در كشورهاي واقع در شرق مديترانه و تا مرز ايران در غرب يعني عراق، عربستان، سوريه و تركيه است. بازگير استفاده نامطلوب از منابع توسط انسان‌ها، ايجاد سدهاي متعدد در مسير 2 رود دجله و فرات توسط كشورهاي عراق، سوريه و تركيه، خشكاندن باتلاق‌ها، زهكشي تالاب‌ها و كاهش نزولات جوي در طي دهه اخير را از جمله عوامي دانست كه باعث بروز اين آلودگي در كشورمان شده است.

مدير‌كل محيط زيست لرستان گفت: پيش‌بيني مي‌شود اين آلودگي تا 24 ساعت آينده ادامه داشته باشد.در سال گذشته بيش از 100 روز آلوده در لرستان بر اثر اين ريزگردها داشته‌ايم.