نوشته‌ها

مبانی HSE و شناخت رفتار سازه بر اثر زلزله

آینده, برقراری اساس و مبنای ایمنی سیستم

آینده, برقراری اساس و مبنای ایمنی سیستم

Establish a basis for future safety systems

هدف این بخش پیشنهاد ایجاد یک روش سیستماتیک برای یک برنامه ایمنی سیستم جخت مخاطبان زیر می باشد:

– موسسات خصوصی یا دولتی که هیچ تجربه ای از ایمنی سیستم ندارند و هیچ اجبار خارجی برای الزامات ایمنی سیستم وجود ندارد.

– پیمانکاران جدید و پیمانکاران فرعی دولت که ملزم به پیشرفت یا اجرای برنامه ایمنی هستند تا شرایط مورد نیاز دولت را رعایت نموده در حالی که تجربه کم و محدودی در ایمنی سیستم دارند.

– دولت و سازمان ها و تشکیلات ایمنی پیمانکار, با مسئولیت پایش و بازبینی کلی بر روی برنامه های ایمنی سیستم

مدل عمومی

برنامه مدل عمومی که در اینجا به صورت خلاصه ذکر می شود به طور کلی الزامات یکسانی با MIL-STD-882B دارد ولی شامل اجزار و مفاهیم بیشتری می باشد.

اطلاعات بیشتر