کلیه مجلات بهداشت حرفه ای همدان را در این بخش می توانید دانلود کنید.

مجلات بهداشت حرفه ای

مجلات دوره 6 شماره 1 مهندسی بهداشت حرفه ای

مجلات دوره 6 شماره 1 مهندسی بهداشت حرفه ای

مجلات دوره 6 شماره 1 مهندسی بهداشت حرفه ای

بهار 1398

 

 1. بررسی کارایی اتاق آکوستیک جهت تأمین آسایش صوتی در واحد توربین یک نیروگاه حرارتی برق
 2. طراحی و ارزیابی سیستم تهویه موضعی و اسکرابر بستر دار و کنترل سولفید هیدروژن منتشره از خطوط درایر یک شرکت مقواسازی
 3. بررسی ارتباط ناراحتی های اسکلتی-عضلانی با سطوح مجاز بلندکردن دستی بار و امتیاز ارزیابی پوسچر (مطالعه موردی در یک صنعت چاپ)
 4. شناسایی و رتبه بندی شاخص های کلیدی عملکردی آموزش بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی مبتنی بر روش های تصمیم گیری چند معیاره
 5. بررسی تأثیر مداخله ارگونومیکی بر زمان اعلام مأموریت دیسپچ فوریت های پزشکی استان البرز
 6. طراحی پرسشنامه بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران صنعت چاپ در زمینه حفاظت شنوایی و تعیین روایی و پایائی آن
 7. بررسی عملکرد ایمنی کارکنان و عوامل جمعیت شناختی موثر بر آن در یک پالایشگاه گازی
 8. بررسی ارتباط بین شاخص های استرس حرارتی (WBGT و DI) با بهره وری نیروی انسانی در یک بیمارستان

 

 

حتما بخوانید:

⇐ آرشیو کلیه مجلات ایمنی و بهداشت حرفه ای

⇐ آرشیو مجله و مقالات بهداشت حرفه ای همدان

 

مجلات بهداشت حرفه ای

مجلات دوره 5 – شماره 4 مهندسی بهداشت حرفه ای

مجلات دوره 5 – شماره 4 مهندسی بهداشت حرفه ای

مجلات دوره 5 – شماره 4 مهندسی بهداشت حرفه ای

زمستان 1397

 

در این دوره 8 مقاله به ثبت رسیده است که به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید.

 1. بررسی نقش بارکاری ذهنی، خستگی و کیفیت خواب در ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی
 2. ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشت براساس شاخص ELMERI در یکی از صنایع فولاد استان خوزستان
 3. ارگونومی در جراحی لاپاروسکوپی: مطالعه موردی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
 4. بررسی تاثیر نوع اشعه ماوراء بنفش و غلظت ورودی در کارایی حذف فتوکاتالیستی آلاینده زایلن در هوا توسط نانوذرات TiO2 تثبیت شده بر روی بستر زغال فعال
 5. بررسی تناسب شاخص های ارگونومی تجهیزات بیمارستانی با ابعاد آنتروپومتریک پرستاران زن
 6. بررسی خستگی ذهنی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان دانشکده بهداشت با استفاده از امواج الکتروانسفالوگرافی
 7. تحلیل عاملی ریسک‌ فاکتورهای موثر بر آسیب‌های شغلی: یک مطالعه میدانی در پروژه‌های ساختمانی
 8. آنالیز ریسک های بحرانی ناشی از حریق یک شهرک صنعتی با تلفیقی از روش های منطق فازی، نظرات خبرگان،Bow-tie و مونت کارلو

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با مجلات دوره 5 – شماره 4 بهداشت حرفه ای همدان داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ آرشیو کلیه مجلات ایمنی و بهداشت حرفه ای

⇐ آرشیو مجله و مقالات بهداشت حرفه ای همدان

 

مجلات بهداشت حرفه ای

مجلات دوره 5 – شماره 3 بهداشت حرفه ای همدان

مجلات دوره 5 – شماره 3 بهداشت حرفه ای همدان

مجلات دوره 5 – شماره 3 بهداشت حرفه ای همدان

پاییز 1397

در این دوره همانند دوره های قبل 8 مقاله ثبت شده است که در زیر به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید.

 1. مطالعه تأثیر متغیرهای فردی بر ادراک از عدم توازن تلاش-پاداش و نیاز به بازیابی (از خستگی) در آتش نشان های صنعتی
 2. بررسی وضعیت ارگونومیک ناخن کاران شهر سبزوار به روش ارزیابی نوین وضعیت بدنی (NERPA)
 3. بررسی متغیرهای روانشناختی به عنوان پیش‌بین‌های حادثه‌دیدگی در کارکنان عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران
 4. ارزیابی ریسک به روش ردیابی انرژی و آنالیز موانع (ETBA) با استفاده از TOPSIS در واحد فولادسازی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 5. مطالعه پوسچرهای کاری پرستاران و تکنسین‌های آزمایشگاه با روش ارزیابی سریع تمام بدن (REBA) تعدیل شده در یک بیمارستان در شهر تبریز
 6. ارزیابی تاثیر مداخلات آموزشی و فنی بر جو ایمنی و عملکرد ایمنی کارگران در صنعت ساخت و ساز
 7. ارائه روش ارزیابی ریسک جامع مخاطرات بهداشت حرفه ای (COHRA) : مطالعه موردی در یک صنعت پتروشیمی
 8. شناسایی و واکاوی خطاهای راننده با استفاده از تکنیک CREAM

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با مجلات دوره 5 – شماره 3 بهداشت حرفه ای همدان داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ آرشیو کلیه مجلات ایمنی و بهداشت حرفه ای

آرشیو مجله و مقالات بهداشت حرفه ای همدان

 

مجلات بهداشت حرفه ای

مجلات دوره 5 – شماره 2 بهداشت حرفه ای همدان

مجلات دوره 5 – شماره 2 بهداشت حرفه ای همدان

مجلات دوره 5 – شماره 2 بهداشت حرفه ای همدان

تابستان 97

 

 1. مقایسه روش‌های نسبت موج ایستا و تابع انتقال در تعیین ضریب جذب صوتی مصالح
 2. مدل سازی پیامد نشت آمونیاک از مخازن آمونیاک با استفاده از نرم افزار ALOHA و تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری در یکی از صنایع فرآیندی
 3. ارزیابی و مدیریت ریسک در آزمایشگاه های دانشکده بهداشت یک دانشگاه علوم پزشکی با استفاده از تکنیک ACHiL
 4. ارزیابی احتمال خطای انسانی در شرایط اضطراری با استفاده از روش HEPI در صنعت فراساحل
 5. بررسی حذف فتوکاتالیستی بخار زایلن از جریان هوا با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روی زئولیت سنتزی نوع 5
 6. بررسی ارتباط بین غلظت بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و گزیلن استنشاقی با سطوح متابولیت‌های ادراری مربوطه در شاغلین یک مجتمع پتروشیمی
 7. شناسایی و تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی در فعالیت تعویض غربالهای مولکولی واحد نم زدایی پالایشگاه گازی به روش Predictive Human Error Analysis-PHEA
 8. بررسی روایی و پایایی پرسشنامه دالی ( Driver Activity Load Index DALI) در مطالعه ای بر روی رانندگان یکی از شرکت های تولیدی

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با مجلات دوره 5 – شماره 2 مهندسی بهداشت حرفه ای داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ آرشیو کلیه مجلات ایمنی و بهداشت حرفه ای

 آرشیو مجله و مقالات بهداشت حرفه ای همدان

 

مجلات بهداشت حرفه ای

مجلات دوره 5 – شماره 1 مهندسی بهداشت حرفه ای

مجلات دوره 5 – شماره 1 مهندسی بهداشت حرفه ای

مجلات دوره 5 – شماره 1 مهندسی بهداشت حرفه ای

بهار 1397

در این دوره 8 مقاله به موضوعات زیر به ثبت رسیده که به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید.

 1. ارزیابی کیفی عملکرد هودهای شیمیایی آزمایشگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی
 2. اثر پالایش شیمیایی و حرارتی بر روی میزان ظرفیت جذب دیاتومیت طبیعی ایران
 3. مدلسازی معادلات ساختاری تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی در کارکنان نظامی
 4. ارزیابی مقایسه‌ای حمل دستی بار به روش جداول اسنوک و معادله NIOSH در کارگران کارگاه‌های سنگبری
 5. استرس و رابطه آن با فرسودگی شغلی کارکنان بخش بهداشت
 6. پیش بینی و ارزیابی خطاهای انسانی در ‌عملیات معدن کاری با استفاده از تکنیک تحلیل رویداد انسانی
 7. ارزیابی کیفیت هوا در بخشهای مختلف بیمارستانی با تأکید بر نمونه برداری از بیوآئروسل ها و شمارش ذرات معلق هوا در سال 139
 8. بررسی ارتباط بین حداکثر توان هوازی (VO2 MAX) با سلامت عمومی (GH)، خستگی و رضایت شغلی در زنان شاغل در بیمارستان های اصفهان

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با مجلات دوره 5 – شماره 1 مهندسی بهداشت حرفه ای داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ آرشیو کلیه مجلات ایمنی و بهداشت حرفه ای

 آرشیو مجله و مقالات بهداشت حرفه ای همدان

 

مجلات بهداشت حرفه ای

مجلات دوره 4 – شماره 4 مهندسی بهداشت حرفه ای

مجلات دوره 4 – شماره 4 مهندسی بهداشت حرفه ای

مجلات دوره 4 – شماره 4 مهندسی بهداشت حرفه ای

زمستان 1396

در این دوره 8 مجله ارائه شده است که به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید.

 1. شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی منجر به حوادث در یکی از پالایشگاه های گاز با استفاده از روش تجزیه و تحلیل فاکتورهای انسانی و طبقه بندی سیستم
 2. بررسی تاثیر مولفه های آنتروپومتریکی و دموگرافیکی بر روی ظرفیت انجام کار فیزیکی
 3. بررسی اثر نانو ذره نقره نشانده شده بر ظرفیت جذب زئولیت USY در فرایند جذب بخارات تولوئن از جریان هوا
 4. بررسی همبستگی دو شاخص استرس حرارتی دمای تر گویسان (WBGT) و حد کار گرمایی (TWL) در مقایسه با حد مجاز اصلاح شده دمای پرده صماخ
 5. ارزیابی ارگونومیکی عوامل خطر اندام های فوقانی با استفاده از روش های شاخص تنش اصلاح شده (RSI) و حد آستانه مجاز سطح فعالیت دست (TLV- HAL) در کارگران سازنده کفش دست دوز
 6. مدل تلفیقی ارزیابی ریسک بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) بر اساس استاندارد راهنمای مدیریت پروژه PMBOK
 7. آنالیز ریسک فوران (Blow out) چاه‌های اکتشافی نفت و گاز در فاز عملیات حفاری با استفاده از تکنیک تحلیل پاپیونی (BTA) و شبکه بیزین
 8. ارزیابی و رتبه‌بندی پیمانکاران از نظر عملکرد HSE با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره (AHP و TOPSIS) در مجتمع بندری امام خمینی (ره)

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با مجلات دوره 4 – شماره 4 مهندسی بهداشت حرفه ای داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ آرشیو کلیه مجلات ایمنی و بهداشت حرفه ای

 آرشیو مجله و مقالات بهداشت حرفه ای همدان

 

مجله بهداشت حرفه ای همدان

دانلود مجلات بهداشت حرفه ای همدان دوره 4 – شماره 3

دانلود مجلات بهداشت حرفه ای همدان دوره 4 – شماره 3

دانلود مجلات یهداشت حرفه ای همدان دوره 4 – شماره 3

در این دوره 8 مقاله ثبت شده است که به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید. (پاییز 1369)

1- بررسی ارتباط بین غلظت تتراکلرواتیلن در هوای بازدم و سطوح مواجهه فردی در شاغلین خشکشویی

2- ارزیابی و شبیه سازی الگوی جریان و پراکنش ذرات با تکنیک CFD در اتاق پاک یک صنعت دارویی

3- ارزیابی ارگونومیک پوسچر جوشکاران و آنالیز بیومکانیکی بارهای وارد بر ستون فقرات با استفاده از نرم‌افزار CATIA در شرکت انتقال گاز ایران

4- رابطه استرس شغلی با عملکرد واحدهای بهداشتی- درمانی مرکز بهداشت شهرستان همدان

5- بررسی ارتباط بین غلظت های محیطی و سطوح مواجهه فردی با فرمالدئید در بخش های پاتولوژی بیمارستان‎های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان

6- شاخص اولویت بندی کنترل صدا (NCPI) در یک شرکت تایرسازی

7- ارزیابی ریسک های ایمنی بر اساس منطق فازی در پروژه های ساخت مترو

8- ارائه الگوی تلفیق توانمندسازی دانش ارزیابی ریسک ایمنی، بهداشت و محیط زیست سیستم های مراقبت بهداشتی

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با دانلود مجلات بهداشت حرفه ای همدان دوره 4 – شماره 3 داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

آرشیو فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

آرشیو مجلات ارگونومی

⇐  آرشیو مجله و مقالات بهداشت حرفه ای همدان