واکاوی خطای انسانی اپراتورهای اتاق کنترل با استفاده از تکنيک HEART در يک مجتمع پتروشيمی

واکاوی خطای انسانی اپراتورهای اتاق کنترل با استفاده از تکنيک HEART در يک مجتمع پتروشيمی

زمينه و هدف : اتاق کنترل قلب تپنده يک سيستم می باشد و هر گونه خطا در وظايف اپراتورها می تواند پيامدهای جبران ناپذيری را به همراه داشته باشد. امروزه در بسياری از محيطهای شغلی نظير صنايع هسته ای ، نظامی و شيميايی بروز يک خطای انسانی ميتواند به حادثه ای فاجعه بار منتهی شود که حوادث زيادی در نقاط مختلف جهان شواهدی بر اين مدعاست ، به همين دليل هدف اين پژوهش بررسی خطای انسانی در اتاق کنترل واحد utility يکی از مجتمع های پتروشيمی با استفاده از روش HEART می باشد.

  روش بررسی : جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش های مشاهده مستقيم، مصاحبه با بردمن، ارشد شيفت، رييس واحد سوخت بخار، کارشناسان مرتبط و همچنين آناليز حوادث رخ داده قبلی به منظور بررسی خطای انسانی انجام گرفت.سپس توسط تکنيک HTA ، آناليز شغلی وظايف انجام و با بهره گيری از تکنيک TRACEr خطای انسانی شناسائی گرديد. علاوه بر آن، برای شناخت احتمال رخداد خطا، آناليزهای کمی توسط تکنيک HEART که يکی از ابزارهای ارزيابی قابليت اطمينان انسان است، انجام گرفت.

  يافته ها: مهمترين عوامل موثر در بروز خطای انسانی در اپراتورهای اتاق کنترل، خستگی، تجربه، هوشياری، پيچيدگی اطلاعات، تمرکز و شرايط بوجود آورنده خطا ، استرس روحی ، بارکاری زياد ، تمرکز ، وضوح دستورالعملها ، عدم تطبيق بين آموزشهای دريافتی و وظيفه، تشخيص داده شد. همچنين بيشترين احتمال خطای محاسبه شده در وظايف بازنگری اشکالات ، راه اندازی ديگ بخار ، کنترل توليد ، تعميرات ، کنترل علايم هشدار دهنده می باشند

  نتيجه گيری : با توجه به نتايج حاصله می توان اذعان نمود وظايف نوبتکار و سرپرست اتاق کنترل بدليل حساسيت دارای رنج بالايی از احتمال رخداد خطا می باشند و می بايست راهکارهای پيشنهادی اين تکنيک برای اين گروه در اولويت قرار گيرد .

10

واکاوی خطای انسانی اپراتورهای اتاق کنترل با استفاده از تکنيک HEART در يک مجتمع پتروشيمی
مهندس لطفا به این مطلب امتیار دهید

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید