انتخابات هیات مدیره انجمن بهداشت محیط ایران

به گزارش موژ:  جلسه مجمع عمومی و عادی و فوق العاده سالیانه انجمن علمی بهداشت محیط ایران راس ساعت 17 بعد از ظهر سه شنبه 9 مهر 1392 در محل برگزاری شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط با دستورجلسه:


با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر