ارگونومی در دندان پزشکی

ارگونومی در دندان پزشکی

ارگونومی در دندان پزشکی

ارگونومی در دندان پزشکی

چکیده

زمینه و هدف : در حرفه دندانپزشکی همانند سایر مشاغل یک سري عوامل زیان آور در محیط کار وجود دارد . عدم توجه به موازین بهداشت شغلی ، سلامتی شاغلین این حرفه را به خطر می اندازد. ارگونومی در دندانپزشکی با دیدگاه علمی، آخرین اصول ارگونومیک در حرفه دندانپزشکی را معرفی می کند . ارگونومی در دندانپزشکی بر روي دو موضوع عمده تأکید دارد، فشار فیزیکی و فشار روحی روانی .

برنامه هاي ارگونومی که چالش هاي فیزیکی و روحی روانی رو در روي دندانپزشکان را مرتفع کرده و راه حل هاي علمی را در راه ایجاد شرایط محیطی کارآمد و تسلی بخش فراهم می کند.

روش بررسی : این پژوهش یک مطالعه مروري است که به منظور بررسی تأثیر و نقش ارگونومی در حرفه دندانپزشکی انجام شد . در این مطالعه از متون مرتبط در مقالات و کتابها و جستجو در اینترنت بهره برداري به عمل آمد.

نتیجه گیري: اکثر صاحب نظران منشاء عوارض ناشی از دندانپزشکی را مربوط به وضعیت غلط قرار گرفتن بدن در هنگام کار و عدم تحرك کافی در
دندانپزشکان می دانند. از آنجا که این افراد در معرض بیماري هاي اسکلتی و عضلانی قرار دارند، بنابراین شناخت عوامل خطر ارگونومیکی موجود در طراحی محیط کار بسیار ح ائز اهمیت است . اصولی که در طراحی محل کار از نظر ارگونومیکی باید رعایت شوند شامل ارزیابی وضعیت بدن، وضعیت نشستن دندانپزشک و سرانجام ارزیابی وسایل و تجهیزات دندانپزشکی می باشند.

منطقی ترین دیدگاه براي طراحی وسایل و تجهیزات دندانپزشکی با استفاده از اصول ارگونومیکی ، بررسی شر ایط و وضعیت بدن دندانپزشک است و سپس باید نوع فعالیت هاي انجام شده بر روي بیمار را نیز در نظر گرفت . در نهایت اینکه، قبل از هر چیز ارگونومی در دندانپزشکی را باید شناخت و درباره دستورالعمل ها و جوانب مختلف آن بیشتر دانست و از توسعه آکادمیک و انجام طرح هاي پژوهشی در این زمینه بهره جست.

http://acgih.persiangig.com/download-icon-Taktemp-10.gif

ارگونومی در دندان پزشکی
رتبه 4 از بین 2 رای

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید