ایمنی کار در ارتفاع

ارزيابی ريسک و تعيين شاخص‌های عملکرد ايمنی در مرحله طراحی و ساخت پروژه آگلومراسيون، سال 1390

ارزيابی ريسک و تعيين شاخص‌های عملکرد ايمنی در مرحله طراحی و ساخت پروژه آگلومراسيون، سال 1390
ثبت امتیاز شما

چکيده مقاله:

مقدمه: به منظور حفظ و صيانت نيروی انسانی نياز است که سيستم مديريت ايمنی، بهداشت و محيط زيست که متکی بر اصل “پيشگيری قبل از وقوع” می باشد، در پروژه‌ها اعمال شود. هدف از اين تحقيق بررسی مغايرت‌های ايمنی و تعيين ارتباط ريسک ارزيابی شده با شاخص‌های حادثه می‌باشد. روش بررسی: در يک پژوهش توصيفی-تحليلی، بر روی 30 شغل در پروژه ساخت کارخانه آگلومراسيون، پس از دسته‌بندی خطرات مشاغل در ليست مقدماتی خطر (PHL: Preliminary Hazard List)، شدت و احتمال ريسک تعيين و کد ارزيابی ريسک اوليه محاسبه شد. ريسک‌های قابل قبول از ليست مقدماتی خطر حذف و مابقی برای اقدامات اصلاحی وارد فرم PHA (Preliminary Hazard Analysis) گرديد و سپس کد ارزيابی ريسک ثانويه تعيين شد. همچنين شاخص‌های عملکرد ايمنی ساليانه در اين مشاغل محاسبه و در نهايت آناليز آماری صورت گرفت. يافته‌ها: در ميان مشاغل مختلف، بالاترين ضريب تکرار حادثه و بيشترين ميزان ريسک مربوط به شغل جوشکاری و بيشترين روز از دست رفته کاری مربوط به شغل نصاب اسکلت فلزی بود. ضريب همبستگی پيرسون ارتباط معکوس و کاملاً معناداری بين کدهای ارزيابی ريسک اوليه و شاخص‌های عملکرد ايمنی نشان داد. همچنين معادله رگرسيون خطی مشخص کرد که به ازای يک واحد افزايش ارزيابی ريسک اوليه، ميزان ضرايب تکرار حادثه، شدت حادثه و شاخص تکرار- شدت به ترتيب 9/14، 37/110 و 24/1 کاهش می‌يابد.

نتيجه‌گيری: با توجه به نرخ بالای بروز حوادث و وجود ريسک‌های غير قابل قبول در اين پروژه به نظر می‌رسد لازم است که هرچه سريعتر نسبت به بررسی دقيق مغايرت‌های ايمنی و رفع آن اقدام گردد

برای دیدن متن کامل فایل را دانلود کنید

نوع فایل: pdf

kb حجم:352

download-icon-Taktemp (33)

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید