آيين‌نامه ايمني ماشين‌هاي افزار

آيين‌نامه ايمني ماشين‌هاي افزار
ثبت امتیاز شما

آيين‌نامه ايمني ماشين‌هاي افزار

آيين‌نامه ايمني ماشين‌هاي افزار هدف و دامنه شمول به منظور تأمين و ارتقاء سطح ايمني و حفاظت نيروي كار و همچنين صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور و در راستاي پيشرفت تكنولوژي و ايمن‌سازي محيط كارگاهها و به منظور پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارات مالي، مقررات اين آئين‌نامه به استناد ماده 85 قانون كار جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده است.فصل اول: تعاريف ماشين‌هاي افزار ماشين‌هائي هستند كه با توجه به تنوع و مكانيزم خاص خود و به جهت صرفه‌جوئي و بالابردن راندمان كار، عمليات براده‌برداري و برش قطعات خام و تبديل به قطعه كار موردنياز را انجام مي‌دهد. اين ماشين‌ها عبارتند از: ماشين مته، ماشين توتراش، ماشين تراش، ماشين فرز، ماشين صفحه تراش، ماشين رنده، اره‌هاي ماشيني، ماشين كله‌زني، ماشين سنگ‌زني و ماشينهاي تراش چوب.ماشين مته ماشيني است كه روي محور گردنده آن ابزارهاي برنده يا نوك تيز يا شياردار سوارشده كه براي ايجاد سوراخ و به منظور قلاويز كاري، پرچ كاري، اتصال قطعات در فلز يا چوب يا موارد ديگر به كار مي‌رود. همچنين مي‌توان با استفاده از ابزارهاي مخصوص عمل كام درآري، فرزكاري، توتراشي، جاخالي كردن و قلاويز زدن را انجام داد.ماشين توتراش ماشيني است كه روي محور حامل ابزار تراش تيغه توتراشي نصب مي‌شود و براي گشادكردن سوراخ در فلز يا تمام كردن تراش سطح داخل آن بكار مي‌رود. همچنين ممكن است داراي محورهاي گردنده حامل ابزار مخصوص سوراخ‌گيري در چوب و مواد نرم ديگر باشد.ماشين تراش ماشيني است كه مخصوص تراشيدن سطوح استوانه‌اي يا درآوردن پيچ كه داراي محور افقي يا قائم دوار مي‌باشد (محور 3 نظام يا 4 نظام) و قطعه كار فلزي يا چوبي روي آن بسته شده و با آن مي‌گردد. در ضمن مي‌توان با نصب ابزارهاي مخصوص از اين دستگاه براي توتراشي استفاده كرد. انواع ماشين‌هاي تراش عبارتند از: ماشين تراش مركزي ـ ماشين تراش با چند كشو ـ ماشين تراش كپي‌كننده ـ ماشين تراش خودكار ـ ماشين‌تراش عمودي (كار و سل)ـ ماشين‌هاي تراش NC (كنترل و هدايت عمليات ماشين به وسيله شماره‌گذاري) و ماشين‌هاي تراش CNC.ماشين فرز ماشيني است كه معمولاً براي شكل دادن و تراشيدن سطوح خارجي يا داخلي قطعات فلزي بكار مي‌رود. اين قطعات روي يك ميز ثابت با حركت كشوئي يا گردان يا بين دو مرغك بسته مي‌شود و عمل تراش به وسيله فرز دندانه‌داري كه توسط يك محور گردنده افقي يا قائم به حركت درمي‌آيد، انجام مي‌شود همچنين مي‌توان با ابزارهاي مخصوص عمل توتراشي، سوراخ كردن، كله‌زني، ايجاد سطوح صاف، زاويه‌ها، شكاف‌ها، شيارها، شانه‌ها، سطوح شيب‌دار را ايجاد نمود و شامل انواع ماشين‌هاي فرززانويي، ستوني، صنعتي (تخت)، ماشين فرز مخصوص مي‌باشد.ماشين صفحه تراش دروازه‌اي ماشيني است كه براي صاف كردن يا شكل دادن سطوح قطعات بزرگ فلزي بكار مي‌رود و قطعات كار روي يك ميز افقي كه در زير قسمت قلم‌گير حركت رفت و آمد انجام مي‌دهد بسته مي‌شود، قسمت قلم‌گير قابل تنظيم بوده و نسبت به ميز ثابت مي‌باشد و قلم رنده به آن نصب شده كه قطعه كار را فقط در يكي از جهات حركت ميز برش مي‌دهد.ماشين رنده ماشيني است كه براي صاف كردن و شكل دادن قسمت داخلي يا خارجي قطعات فلزي بكار مي‌رود. قطعات كار را روي يك ميز افقي قابل تنظيم محكم مي‌كنند و قلم رنده آن سركج يا چندلبه مي‌باشد كه روي يك قسمت كشويي نصب شده و در جهت افقي يا قائم روي سطح قطعه كار حركت رفت و آمد انجام مي‌دهد و معمولاً فقط در موقع پيشروي براده‌برداري مي‌كند.ماشين كله‌زني ماشيني است كه براي رنده كردن قطعات فلزي در جهت قائم بكار مي‌رود و طرز كار آن شبيه به ماشين رنده مي‌باشد، قلم رنده در حركت رفت و آمد خود براده‌برداري كرده و ميز كار كه قطعه كار روي آن بسته مي‌شود حركت پيشروي و عمل تنظيم را انجام مي‌دهد.ماشين سنگ‌زني ماشيني است براي تغيير اندازه، شكل قطعه كار و پرداخت سطح فلز به كار مي‌رود، اين كار با قراردادن قطعه كار در تماس با يك صفحه سمباده يا سابنده كه در حال حركت است يا در تماس با يك چرخ سمباده كه در حال گردش است صورت مي‌گيرد. كليه قوانين و مقررات اين دستگاهها مطابق با آئين‌نامه حفاظتي ماشين‌هاي سنگ‌زني مي‌باشد.اره‌هاي ماشيني ماشيني است كه به منظور برش قطعات فلزي و چوبي و غيره مانند انواع پروفيل‌ها، ميلگردها، لوله‌ها، شمش‌ها، الوارها بكار مي‌رود و شامل انواع ماشين‌هاي اره لنگ، اره‌هاي پروفيل بر (پروفيل براب صابوني و پروفيل براتشي)، اره‌هاي نواري.ماشين‌هاي تراش چوب عبارتند از ماشين‌كندگي ـ ماشين كف‌رنده ـ ماشين كام و زبانه‌درآر ـ ماشين چندكاره، رعايت كليه قوانين و مقررات در اين دستگاهها مطابق با آئين‌نامه حفاظتي‌صنايع‌چوب مي‌باشد.مواد چربكاري به منظور جلوگيري از تماس مستقيم قطعاتي كه بر روي يكديگر مي‌لغزند و كاهش حرارت بين قطعات لغزنده كه در اثر اصطكاك به وجود مي‌آيد، از مواد چربكاري استفاده مي‌گردد. انواع مواد چربكاري كه در ماشين‌هاي افزار مي‌بايست به كار برده شود شامل روغن‌هاي معدني، گياهي و حيواني، گريس‌ها، مواد چربكاري گرافيتي، مواد چربكاري مخصوص و مواد چربكاري مصنوعي بوده و مي‌بايست از اصطكاك بين قطعات و ابزار و ايجاد صدمه و ضرر و زيان به نحو مؤثري جلوگيري به عمل آورد.فصل دوم ـ مقررات عمومي:ماده1ـ كليه محورهاي حامل ابزاربرشي و انتقال نيرو بايد به حفاظ مناسب و مؤثر مجهز گردد.ماده2ـ سرعت دوراني، نوع ابزاربرشي و ميزان باردهي در كليه ماشين‌هاي افزار بايستي متناسب با نوع دستگاه، قطعه كار و تجهيزات مورداستفاده باشد.ماده3ـ در كليه ماشين‌هاي افزار قسمتي از ابزار برشي گردنده كه با قطعه كار در تماس نمي‌باشد بايد حفاظ‌گذاري گردد.ماده4ـ در عمليات براده برداري، قطعه كار بايد بوسيله گيره مناسب نگهداري شود و نگهداري قطعه با دست ممنوع است.ماده5 ـ در صورت بروز هرگونه نقص در ماشين‌هاي افزار و فرآيند كار بايد قبل از انجام هرگونه عملياتي، نسبت به قطع نيروي محركه دستگاه به طور مؤثر اقدام نمود.ماده6 ـ در اطراف ماشين‌هاي افزار بايد فضاي كافي به منظور انجام عمليات مختلف وجود داشته باشد.ماده7ـ براي تثبيت و محكم نگاهداشتن قطعات كار با سطح مقطع خاص، استفاده از ابزار نگهدارنده متناسب با آن الزامي است.ماده8 ـ به منظور جمع‌آوري براده‌هاي فلزي و تميز كردن دستگاه بايد از برس و يا ديگر تجهيزات مناسب با رعايت نكات ايمني استفاده گردد.ماده9ـ تجمع و انباشت براده‌ها نبايد به اندازه‌اي باشد كه مانع از ديد و يا خطرات احتمالي گردد.ماده10ـ توقف مطمئن و موثر ماشين‌هاي افزار قبل از انجام كليه امور سرويس، تعمير، بازديد، تعويض و تنظيم قطعات كار و ابزارهاي برشي، روغن كاري، نظافت و به طور كلي عملياتي كه نياز به ورود اعضاي بدن به منطقه خطر دارد الزامي است.ماده11ـ استفاده از روغن‌ها و مواد خنك‌كننده براي كاهش اصطكاك، خنك كردن و يا جداسازي براده‌ها از سطوح درگير الزامي است.ماده12ـ روغن‌ها و مواد خنك‌كننده بايد علاوه بر دارابودن ويژگي‌هاي فني مطابق با دستورالعمل‌ها، براي سلامتي كارگران مضر نباشد.ماده13ـ استفاده از هواي فشرده براي نظافت ماشين‌هاي افزار، لباس كار، قطعه كار و ساير قسمت‌ها ممنوع است.ماده14ـ هنگام كار با ماشين‌هاي افزاري كه الزام به نشستن اپراتور مي‌باشد بايد از صندلي متناسب با اصول ارگونومي استفاده گردد.ماده15ـ ابزارهاي براده‌برداري ماشين‌هاي افزار چندمحوره بايد بطور مطمئن و ايمن حفاظ‌گذاري شده باشد.ماده16ـ قبل از اندازه‌گيري و تعويض قطعه كار، دستگاه بايد به نحو اطمينان بخشي متوقف گردد.ماده17ـ جابجائي و انتقال ابزارهاي قطعه‌گير و قطعات كار بزرگ و سنگين ماشين‌هاي افزار بايد با استفاده از وسايل حمل و نقل مكانيكي متناسب با نوع كار انجام گيرد.ماده18ـ كارفرما مكلف است ماشين‌هاي افزار، ابزارآلات، لوازم و تجهيزات مربوطه را در فواصل زماني معين مورد بازبيني قرار دهد.ماده19ـ ابزارهاي براده‌برداري ماشين‌هاي افزار و آچارها و لوازم مخصوص تعمير، سرويس و نگهداري و امثالهم و همچنين روش كار بايد متناسب با نوع كار مربوطه باشد.ماده20ـ استفاده از ابزارهاي برشي و مكانيكي، آچارها و لوازم موردنياز ماشين‌هاي‌افزار به صورت فرسوده، شكسته و معيوب ممنوع بوده و بايستي از محيط كارگاه خارج گردد.ماده21ـ بازديد كليه قسمتهاي ماشين‌هاي افزار و ابزارها و تجهيزات آن قبل از شروع هر شيفت كاري توسط متصدي مربوطه الزامي است.ماده22ـ بازرسي فني كليه قسمتهاي ماشين‌هاي افزار، بعد از هرگونه تعميرات و طي دوره‌هاي زماني مطابق دستورالعمل‌هاي شركت سازنده الزامي بوده و نتايج آن بايد در پرونده مربوطه ثبت و نگهداري شود.ماده23ـ هر ماشين‌افزار بايد داراي يك پرونده كه حاوي دستورالعمل‌هاي شركت سازنده و همچنين سوابق بازرسي‌هاي فني، تعميرات و نگهداري است، باشد.ماده24ـ كليه كارگران شاغل در كارگاههاي ماشين‌افزار بايد در خصوص نحوه صحيح بلندنمودن، حمل و نقل و جابجائي بار آموزش‌هاي لازم را ديده باشند.ماده25ـ ماشينهاي افزار بايد داراي يك يا چند شستي توقف يا قطع اضطراري باشد كه در نقاط مختلف ماشين در دسترس متصدي مربوطه قرار گيرد.ماده26ـ حفاظ‌ها و يا درپوش‌هاي موتور، جعبه دنده و وسايل انتقال نيروهاي ماشين‌هاي افزار بايد مجهز به ميكروسوئيچ باشد تا با برداشتن آنها راه‌اندازي ماشين امكان‌پذير نباشد.فصل سوم ـ مقررات اختصاصي ماده 27ـ سه نظام و چهارنظام و ديگر وسائل گيرنده ابزار يا قطعه كار بايستي فاقد زائده و برجستگي و بوده و به نحو مناسب حفاظ‌گذاري گردد.ماده28ـ براي جلوگيري از چرخش قطعه كار با مته، ميز كار بايد داراي پيچ‌هاي محكم‌كننده يا گيره يا ساير وسايل مشابه براي ثابت نگاهداشتن قطعه كار باشد.ماده29ـ براي مهار مته‌هاي ساق مخروطي صرفاً بايد از كلاهك استفاده گردد و نصب آن فقط بر روي محور اصلي مجاز است.ماده 30ـ جهت سوراخ‌نمودن ورقه‌هاي نازك بايد آن‌ها را بين دو قطعه فلزي قرار داده و همگي را با هم سوراخ نمود.ماده31ـ در انتهاي عمليات سوراخ كاري بايد به منظور جلوگيري از قلاب كردن مته، نيروي وارده را كاهش داد.ماده32ـ در ماشين‌هاي توتراشي قائم، ميز دوار افقي كه كار روي آن نصب شده بايد به وسيله حفاظ‌هايي كه تا رأس قطعه كار ادامه داشته و روي بدنه ثابت دستگاه نصب‌شده محفوظ گردد.ماده33ـ ابزار قطعه گير دستگاههاي تراش بايد مجهز به حفاظ ميكروسوئيچ‌دار باشد به گونه‌اي كه هنگام بازبودن حفاظ حركت و چرخش ابزار قطعه‌گير امكان‌پذير نباشد.ماده34ـ ابزار قطعه گير چندپارچه و يا آچار مربوطه بايد داراي مكانيزمي ‌باشد كه از بجاي ماندن آچار بر روي ابزار قطعه‌گير ممانعت به عمل آيد.ماده35ـ در ماشين‌هاي تراش رولور و ماشين‌هاي ديگري كه براي تراش ميله‌هاي بلند بكار مي‌رود و قسمتي از قطعه كار از انتهاي دستگاه خارج مي‌گردد، قسمت مزبور بايد به وسيله لوله‌اي كه توسط پايه‌هاي محكم به زمين متصل شده است حفاظ‌گذاري گردد.ماده36ـ به منظور تراشكاري قطعات طويل بر روي دستگاه تراش بايد از لينت (كمربند) مناسب استفاده شود تا از خمش قطعه‌كار حين تراشكاري جلوگيري شود.ماده37ـ در ماشين‌هاي تراش خودكار و نيمه خودكار لازم است حفاظت شفاف به صورت كشوئي نصب شود كه به محض بازشدن آن كليه عمليات دستگاه متوقف گردد.ماده38ـ ماشين‌هاي تراش خودكار و ماشين‌هاي مشابه آن بايد داراي صفحات حفاظتي باشد كه كارگران را در مقابل پاشيدن مايع‌هاي خنك‌كننده و حاوي ذرات فلز محفوظ نگهدارد.ماده39ـ گيره فشنگي مورد استفاده در دستگاه تراش بايد متناسب با قطر قطعه كار انتخاب و مورد استفاده قرار گيرد.ماده40ـ به منظور جلوگيري از شل شدن و پرتاب قطعه كار با سطح مقطع مربع، هشت‌گوش، مستطيلي و كليه قطعات مشابه استفاده از قطعات گيرنده چهار نظام الزامي است.ماده41ـ براي بستن قطعات مدور، شش گوش، مثلثي و قطعات مشابه، انتخاب سه نظام با توجه به سطح مقطع قطعات الزامي است.ماده42ـ در قطعات بزرگ و نامنظم، به منظور جلوگيري از شل شدن، پرتاب قطعات و ساير خطرات احتمالي، بايد از صفحه نظام استفاده نمود.ماده43ـ پس از بستن قطعه كار بين مرغك و ابزار قطعه‌گير بايد هر دوي آنها به طور كامل در جاي خود محكم گردد.ماده44ـ لقمه‌هاي نگهدارنده مرغك، اهرم و پيچ‌هاي ثابت‌كننده آن بايد بطور مرتب بازديدشده و در صورت نياز تعمير و تعويض گردد.ماده45ـ به منظور جدانمودن براده از قطعه‌كار در حال تراش بايد از چنگك مخصوص و با رعايت نكات ايمني استفاده نمود.ماده46ـ فلكه‌هاي دستي در مكانيسم بار دادن افقي يا قائم فرزها بايد داراي شرايط زير باشد: الف ـ به وسيله كلاج يا ضامن شيطانك‌دار روي بازوي فرمان به قسمي سوار شده باشد كه در موقع پيشروي خودكار ماشين خلاص شود و نچرخد. ب ـ مجهز به دسته‌اي باشد كه قابل خلاص كردن بوده و داراي فنرهاي فشاري باشد تا در موقع احتياج كارگر بتواند دسته را در محل خود روي فلكه قرار دهد.ماده47ـ كليه دهانه‌هاي باز دستگاه‌هاي صفحه تراش دروازه‌اي بايد توسط حفاظ‌هايي متناسب با نوع كار و شرايط كارگاه حفاظ‌گذاري گردد.ماده48ـ ايجاد فضاي كافي در اطراف ماشين‌هاي صفحه تراش الزامي بوده و قسمت انتهاي آن بايد حفاظ‌گذاري گردد.ماده49ـ در ماشين‌هاي افزار براي جمع‌آوري و انتقال گازها و بخارات حاصل از فرايند كار، استفاده از سيستم تهويه موضعي الزامي است.ماده50 ـ ابزار برشي ماشين‌هاي مته بايد به حفاظ تلسكوپي قابل تنظيم مجهز باشد.ماده51 ـ هنگام تعويض ابزار نگهدارنده قطعه كار و ابزار كار از قبيل سه نظام، چهار نظام دستگاه تراش، كله‌گي ماشين‌هاي كله زني، بايد از تكيه‌گاه مخصوص آن استفاده شود.ماده52 ـ نصب حفاظ بر روي گيره افزار برشي ماشينهاي صفحه تراش به منظور جلوگيري از برخورد دست با ابزار و ورود به منطقه خطر و همچنين پرتاب ذرات براده الزامي است.ماده53 ـ بستن تيغه فرز روي ماشين فرز بايد توسط كارگر ماهر و با رعايت اصول ايمني و مطابق دستورالعمل سازنده انجام گيرد.ماده54 ـ براي تنظيم ارتفاع تيغه‌ها در قلم‌گير ماشين‌هاي تراش معمولي بايد از لايه‌هاي مخصوص استفاده نموده و رنده بايد حداقل با دو پيچ در قلم‌گير محكم شود.ماده55 ـ هنگام برش ميله‌هاي بلند در ماشين‌هاي اره لنگ، بايد در انتهاي آزاد ميله تكيه‌گاهي مطمئن قرار داد تا از افتادن و آسيب رساندن جلوگيري شود.ماده56 ـ ماشين‌هاي تراش افقي بايد مجهز به ترمزهاي خودكار باشد تا كارگر دست خود را براي متوقف‌كردن سه نظام يا صفحه كارگير روي آن قرار ندهد.ماده57 ـ به منظور انجام كليه امور تنظيم، جابجايي، اندازه‌گيري و باز و بسته كردن قطعه كار و امور مشابه، خاموش‌نمودن دستگاه‌هاي اره‌ماشيني و توقف كامل تيغه الزامي است.ماده58 ـ كارگراني كه با دستگاه‌هاي اره پروفيل‌بر (آب صابوني و آتشي) كار مي‌كنند بايد حتماً از لباس كار با آستين‌هاي كوتاه استفاده نمايند.ماده59 ـ ماشين‌هاي اره پروفيل‌بر بايد به حفاظي تجهيز گردد كه تمام قسمت‌هاي اره را پوشانده و فقط در زمان براده‌برداري و برش محل تماس با قطعه كار آزاد باشد.ماده60 ـ ماشين‌هاي اره پروفيل‌بر بايد به منظور تثبيت كامل قطعه كار به گيره يا ابزار نگهدارنده مناسب تجهيز شود.ماده61 ـ قسمت‌هاي از تيغه ماشين اره نواري كه در تماس با قطعه كار نمي‌باشد بايد حفاظ‌گذاري شود.ماده62 ـ كليد راه‌انداز در اره‌هاي پروفيل‌بر آب صابوني بايد از نوع فشاري باشد بگونه‌اي كه به محض قطع شدن فشار از روي كليد جريان الكتريكي دستگاه قطع گردد.ماده63 ـ ماشين‌هاي اره پروفيل‌بر آتشي بايد داراي مكانيزمي باشد كه به محض قطع فشار از روي پدال، تيغه برش دستگاه به حالت اوليه خود بازگردد.ماده64 ـ كمان ماشين اره لنگ بايد در پائين‌ترين و بالاترين وضعيت خود مجهز به قطع‌كن خودكار باشد.ماده65 ـ ماشين‌هاي اره نواري بايد مجهز به مكانيزمي‌ باشد تا به محض شكستن تيغه اره حركت دستگاه را متوقف نمايد.فصل چهارم : ساير مقررات ماده66 ـ محل استقرار و تردد كارگران در كارگاه‌هاي ماشين‌هاي افزار بايد هموار، تميز و عاري از هرگونه مواد لغزنده باشد.ماده67 ـ كارفرما مكلف است نسبت به تهيه و تحويل وسايل حفاظت فردي مناسب و متناسب با نوع كار و شرايط محيطي كارگاه اقدام نمايد.ماده68 ـ كارفرما مكلف به تأمين شرايط محيطي مناسب از نظر بهداشت، تهويه، نظافت، دما، نور و صدا مي‌باشد.ماده69 ـ كارفرما مكلف است قبل از به كارگماري كارگران از سلامت جسماني و رواني و مهارت‌هاي لازم متناسب با نوع كار با ماشين‌هاي افزار اطمينان حاصل نمايد.ماده70ـ ترك ماشين‌هاي افزار در حال كار ممنوع مي‌باشد.ماده71ـ استعمال دخانيات، خوردن، آشاميدن، شوخي كردن و ساير امور غيرمرتبط با كار كه باعث حواس‌پرتي كارگر شود ممنوع است.ماده72ـ بدنه فلزي ماشين‌هاي افزار بايد به سيستم اتصال زمين مؤثر تجهيز گردند.ماده73ـ كليه ماشين‌هاي افزار بايد مجهز به روشنائي موضعي باشند.ماده74ـ ماشين‌هاي‌افزار بايد داراي لوح شناسائي حاوي مشخصات فني و ايمني باشد.ماده75ـ كارگاههاي ماشين‌افزار و همچنين ماشين‌هاي مذكور بايد مطابق با آئين‌نامه علائم و نشانه‌هاي ايمني مصوب 15/11/1386 به علائم و برچسب‌هاي ايمني تجهيز گردند.ماده76ـ هنگام كار با ماشينهاي افزار استفاده از شال‌گردن، دستكش، حلقه، ساعت مچي، لباسهاي گشاد و شل و امثالهم ممنوع بوده و موهاي بلند بايد با سربند پوشيده شود.ماده77ـ پس از قطع برق و براي پيشگيري از برقراري ناخواسته جريان الكتريكي دستگاه بايد كليه ماشين‌هاي افزار به مكانيزمي مجهز باشند كه از بكارافتادن مجدد آن جلوگيري بعمل آيد.ماده78ـ كليدهاي راه‌انداز و يا توقف ماشين‌هاي افزار بايد بگونه‌اي طراحي شوند كه در اثر برخورد اتفاقي دست و يا سقوط اشياء سبب راه‌اندازي آن نشود.ماده79ـ با عنايت به ماده 88 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، كليه واردكنندگان، توليدكنندگان، فروشندگان، عرضه‌كنندگان و بهره‌برداري‌كنندگان از انواع ماشين‌هاي افزار مكلف به رعايت استاندارد توليد و موارد حفاظتي و ايمني مي‌باشند.ماده80 ـ باستناد ماده 95 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مسئوليت رعايت مقررات اين آئين‌نامه به عهده كارفرماي كارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دليل عدم توجه كارفرما به الزامات قانوني، مكلف به جبران خسارات وارده مي‌باشد.اين آئين‌نامه كه مشتمل بر 4 فصل و 80 ماده مي‌باشد، به استناد مواد 85 و 91 قانون كار در جلسه مورخ 30/11/1387 شورايعالي حفاظت فني مورد تدوين و در تاريخ 1/5/1388 به تصويب وزير كار و اموراجتماعي رسيده است.آئين‌نامه مـذكور جايگزين آئـين‌نامه و مقررات حفاظتي ماشين‌هاي افزار مصوب 20/8/1347 شوراي عالي حفاظت فني مي‌باشد.د1976
متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید