آلودگی فلزات سنگین خاک‌های کشاورزی ۸ برابر

به گزارش موژ، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفت:وزارت بهداشت باید سریعاً لوده بودن میوهها و محصولات غذایی را به فلزات سنگین پیگیری کند وحتی جلسات کارشناسی با وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه بگذارد.


با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر