استانداردها از اول تا آخر

استانداردها از اول تا آخر

تاريخچـه استانـداردها
تاريخچه استانداردها به حدود 7000 سال قبل از ميلاد برمي گردد يعني از زماني كه سنگ هاي استوانه اي به عنوان واحدهاي وزن در مصرباستان مورد استفاده قرار مي گرفته اند. يكي از تلاش هايي كه درزمينه  استانداردسازي در دنياي غرب صورت گرفته است به سال 1120 ميلادي برمي گردد , شاه هنري اول دستور داد كه ell ( واحد طول در انگلستان معادل 115 سانتيمتر ) مي بايست دقيقـاً از نوك يك دست تا ابتداي بازوي دست ديگر باشد و اين مي بايست به عنوان استاندارد طول در كل حيطة سلطنت او مورداستفاده قرار گيرد.

در سال 1689 ميلادي , پس از يك آتش سوزي مهيب كه منجر به تخريب بخش وسيعي از شهر بوستون Boston city گرديد , تصميم گيرندگان اين شهر قانوني را وضع كردند كه براساس آن مي بايست توليدكنندگان مصالح ساختماني , آجرهايي در اندازه هاي 4×4×9 توليد كنند , چرا كه آنها در يك آزمون به اين نتيجه رسيده بودند كه آجرهايي در اين اندازه موجب بازسازي سريعتر و اقتصادي تر شهر بوستون خواهد شد.

با احتمال زياد مي توان گفت كه اكـثر استانداردهاي مـهم در ايالات متحده تـدوين شده اند , و در كشورهاي ديگر نيـز مورد استفاده قرار مي گيرند , مثل استاندارد فاصله خطوط راه آهن.اين استاندارد هم اكنون در بريتانيا , كانادا , آمريكا و اكثر اروپا رعايت مي گردد و موجب توسعه حمل و نقل از طريق راه آهن در آمريكا و اكثر اروپا شده است.

امروزه استانداردها چگونه تدوين مي شونـد ؟

اغلب استانداردها بوسيله كميته اي از متخصصين يك فن ( در قالب انجمن , مؤسسه , جامعه , كميسيون , و … ) كه معمولا شامل اعضاء صنعت , دولت و محققين بخش عمومي همچون اساتيد دانشگاه مي شوند تهيه و تدوين مي گردند. در ايالات متحده , مؤسسه ملي استانداردهاي آمريكا موسوم به American National Standard Institue) ANSI) به عنوان يك سازمان مادر مسئوليت سازماندهي , هماهنگي و ارائه دستورالعمل ها و خط مشي ها به اين انجمنها را بر عهده  دارد.

در ايالات*متحده به تنهايي , تقريباً 30 هـزاراستاندارد كه بوسيله بيش*از 400 انجمن و سازمان تدوين شده اند هم اكنون معتبر و در حال استفاده هستند. علاوه براين , تعداد زيادي ”* مشخصات خريد “[1] بوسيله دولت و ايالات محلي اين كشور تدوين و مورداستفاده قرار دارند , همچنين مقادير بسيار ” كدينگ اجباري محصولات و قطعات “[2] و ” قوانين و مقررات “[3] توسط سطوح محلي , فرمانداري*ها و ايالات مختلف آمريكا تدوين و درحال استفاده هستند. به علاوه برخي سازمان*هاي بين*المللي , منطقه*اي و غيرآمريكايي استانداردهايي را تدوين كرده*اند كه مورد استفاده متخصصين و توليدكنندگان آمريكا قرار گرفته*اند.

سازمان بين*المللي استانداردسازي (ISO) تاكنون بيش از 12000 استاندارد بين*المللي را تدوين كرده است ISO حدوداً داراي 2300 گروه فني با بيش از 20000 متخصص در كل جهان است كه به كمك آنها هرساله استانداردهاي جديدي را براي كل جهان تدوين و عرضه مي كند

چرا ما از استانداردها استفاده مي كنيم ؟
ما از استانداردها جهت رسيدن به سطحي از ايمني , كيفيت و سازگاري در محصولات و فرآيندهايي كه بر روي زندگي*مان تأثيرگذار هستند استفاده مي*كنيم. بطور خلاصه , استانداردها زندگي ما را ايمن تر , ساده تر و بهتر مي*سازند.

همچنين , استانداردها ابزاري حياتي براي صنعت و تجارت هستند. آنها اغلب اساس و معيار معاملات بين خريداران و فروشندگان قرار مي*گيرند , از اين*رو اثرات بسيار زيادي بر روي سازمانها و ملت*ها و حتي اساس اقتصاد بازارهاي جهان دارند.

براي مثال ؛ در راستاي گسترش تجارت جهاني , عرضه محصولات سازمانهاي توليدي به بازارهاي خارجي توسعه يافته است به همين*خاطـر تصميم*گيرندگان اين سازمانها مـي*بايست مطمئـن شوند كه محصولاتشان دقيقـاً منطبق با استانداردهاي آن كشورهاي خارجي باشد.

گوناگوني استانداردهاي مختلف براي بازارهاي مختلف بدين معني است كه بعضي از توليد*كنندگان مي*بايست يك دوجين گوناگون از هر كالايي توليد كنند كه هر يك منطبق بامنطقه جغرافيايي خاصي باشد.

بخاطر برداشته شدن اين محدوديت*ها , استانداردهاي بين*المللي براي استفاده در سراسر جهان تهيه و تدوين مي*شوند.

استاندارد چيسـت ؟
اينچ يك استاندارد اندازه گيـري است.

q پول از استانداردهاي مبادلات تجاري به شمار مي رود.

q كلمات استانداردهاي ارتباطات هستند.

q چراغ هاي راهنمايي استانداردهاي ايمني هستند.

q مقادير هيدروكربنهاي موجود در بنزين نشان دهنده استانداردهاي كيفيت هستند.

qكمتر از 1% انقباض  يك استاندارد عملكرد است.

استانداردسازي نقش مهمي در زندگي ما بازي مي كند , با اين وجود اغلب افراد در مورد چگونگي تهيه و تدوين استانداردهايي كه هر روزه با آنها سروكار دارند از اطلاعات كمي برخوردار هستند. اكثراً مي دانند كه چنانچه بر روي يك فيلم دوربين عكاسي” Iso100 “ چاپ شده باشد احتمالاً اين فيلم داراي كيفيت خوبي است ولي ممكن است فقط تعداد كمي بدانند كه Iso100 چاپ شده بر روي بسته فيلمهاي عكاسي بدين معني است كه اين فيلم مطابق با استانداردهاي ايجاد شده بوسيله سازمان بين المللـي استانداردسازي ( ISO)

International organization for standardizationمي باشد.

كارت*هاي اعتباري (Automated teller Machine) ATM كه امروزه كاربردهاي بسياري دارند با همة سيستم*هاي مكانيزه پولي (money machine) در كل جهان كار مي*كنند , اين عمل امكان*پذير نيست مگر اينكه همة آنها از استاندارد واحدي استفاده كرده باشند. اين موارد فقط تعدادكمي از هزاران استانداردي است كه ما هر روزه در طول زندگي*مان با آنها سروكار داريم.

استـاندارد چيست ؟

كميته سياست*گذاري استانداردهاي ملي آمريكا استاندارد را اينگونه تعريف كرده است :

”* يك مجموعه قوانين , شرايط , يا نيازمندي*هاي معين در باب تعريف طبقه*بندي قطعات ؛ مشخصات مواد ؛ عملكرد ؛ يا عمليات ؛ روش*هاي انجام كار ؛ يا ارزيابي كيفيت و كميت* مواد ؛ محصولات ؛ سيستم*ها ؛ خدمات ؛ يا عمليات. “

از ديدگاه عمومي , يك استاندارد مجموعه*اي از قوانين يا نيازمندي*هايي است كه براساس اجماع آراي كاربران تعيين و مورد قبول واقع شده*اند و به صورت تئوري بهترين معيار جهت انجام يا توليد يك محصول , فرآيند* , يا روش هستند. مزاياي كلي يك استاندارد شامل ايمني , كيفيت , قابليت جايگزيني قطعات يا سيستم*ها , و قابليت سازگاري درمناطق جغرافيايي مختلف است.
فهرست استاندارد های صنعتی و استاندارد های مهندسی

A.G.A

American Gas Association

استاندارد انجمن گاز آمريكا

A2LA

American Association For Laboratory Acreditation

انجمن به رسميت شناختن لابراتوارها

AA

Aluminum Association

استانداردهاي آلومينيوم

AATCC

American Association of Textile Chemists & Colorist

استانداردهاي نساجي و رنگرزي آمريكا

ABMA

American Bearing Manufacturers Association

استانداردهاي انجمن ياتاقان و بلبرينگ آمريكا

ABS

American Bureau of Shipping

استاندارد اداره كشتيراني آمريكا

ACI

American Concrete Institule

استاندارد بتون آمريكا

AES

Audio Engineering Society

استاندارد مهندسي صوت

AGMA

American Gear Manufacturers Association

استاندارد چرخ دنده و گيربكس

AIA/NAS

Aerospace Industries Association of American

استانداردهاي هوا فضاي آمريكا

AIAA

American Institute Aeronavtics and Astronavtics

استانداردكيهان نوردي/كيهان شناسي/ ستاره شناسي

AIIM

Association for Information & Image Management

استاندارد مديريت اطلاعات و تصوير

ANS

American Nuclear Society

استاندارد انرژي اتمي آمريكا

ANSI

American National Standard Institute

استاندارد ملي آمريكا

API

American Petroleum Institute

استاندارد نفت آمريكا

AREA

American Railway Engineering Association

استاندارد انجمن راه آهن آمريكا

ARI

Air- conditioning and Refrigeration Institue

استاندارد تهويه مطبوع و تبريد

ARINC

Aeronavtical Radio Inc

استانداردهاي راديو

ASA

Acoustical Society of America

استاندارد انجمن صوت آمريكا

ASAE

American Society of Agricultural Engineers

استاندارد انجمن كشاورزي آمريكا

ASHRAE

American Society of Heating Refrigerating & Air-conditioning Engineers

استاندارد تاسيسات ساختمان آمريكا

ASHRAE

American Society of Heating Refrigerating & Air-conditioning Engineers

هند بوک تاسیسات

ASME

American Society of Mechanical Engineering

استاندارد مهندسان مكانيك آمريكا

استاندارد انجمن مكانيك آمريكا

ASQC

American Society for Quality & Control

استانداردهاي كنترل كيفيت آمريكا

ASM

Metals Handbook

هندبوك تخصصي فلزات

ASQ

American Society for Quality

استاندارد كيفيت آمريكا

ASSE

American Society of Sanitary Engineering

انجمن بهداشت آمريكا

ASTM

American Standards for Testing & Materials

استاندارد تست مواد آمريكا

AWS

American Welding Society

استاندارد انجمن جوشكاري آمريكا

AWS

American Welding Society

استاندارد انجمن جوشكاري آمريكا

AWWA

American Water Works Association

استاندارد انجمن امور آب آمريكا

BHMA

Builders Hardware Manufacturers Association

استاندارد دربهاي اتوماتيك ، قفلها و لولاها

BSI

British Standard Institution

استاندارد ملي انگلستان

CEN

European Committee for Standardization

استاندارد اروپا

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization

استاندارد برق و الكترونيك اروپا

CEPT

Conference Europeene Des Administrations Des Postes Et Des Telecommunications

استاندارد پست و مخابرات اروپا

CGA

Comperessed Gas Association

استاندارد انجمن گاز فشرده

CISPR

International Special Committee On Radio Interference

استاندارد بين المللي تداخل امواج راديويي

CSA

Canadian Standards Association

استانداردهاي ملي كانادا

CTI

Cooling Tower Institute

استاندارد برجهاي خنك كننده

DIN

Deutsches Institut Fur Normung

استاندارد ملي آلمان

DOD

Department Of Defense

استاندارد نظامي آمريكا

EC

European Council / Commission Legislative Documents

استاندارد اتحاديه اروپا

ECMA

European Association for Standardizing Information And Communication Systems

استاندارد سيستمهاي اطلاعاتي و ارتباطي اروپا

EEC

European Echonomic Committee / Commission for Europe

استاندارد اتحاديه خودرو اروپا

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

استاندارد مخابرات اروپا

EURO

Commission of the European Communities

استاندارد انجمن اروپا

FMVSS

Federal Motor Vehicle Safety Standards

استاندارد انجمن ايمني آمريكا

FORD

Ford Motor Company

استاندارد كارخانه اتومبيل فورد

GM

General Motors Corp

استانداردهاي كارخانه جنرال موتور

GPA

Gas Processors Association

استاندارد پردازشگرهاي گاز آمريكا

HI

Hydraulic Institute

استانداردهاي هيدروليك

IAEA

International Atomie Energy Ageney

استاندارد بين المللي انرژي اتمي

IAS/A.G.A

Insturment Society Of America Gas Association

استاندارد انجمن گاز آمريكا

ICEA

Insulated Cable Engineers Association

استاندارد كابل عايق آمريكا

IEC

International Electrotechnical Commission

استاندارد بين المللي برق و الكترونيك

IEC/IECQ

International Electrotechnical Commission & Quality

استاندارد كميته برق و الكترونيك

IEEE

Insulated of Electrical & Electronics Engineers

استاندارد مهندسان برق و الكترونيك آمريكا

IESNA

Illuminating Engineering Society of North America

استاندارد مهندسان روشنايي آمريكاي شمالي

IHS

فهرست استانداردهاي موجود در دنيا

IMAPS

International Microelectronic and Packaging Society

استاندارد بين المللي ميكروالكترونيك

IPS

Association Connectin Electronic Industries

استاندارد اتصالات الكترونيك

ISA

International Society for Measurment & Control

استاندارد سيستمهاي اندازه گيري آمريكا

ISO

International Organization for Standardization

استاندارد بين المللي

ISUZU

ISUZU Motor Limited

استاندارد كارخانه اتومبيل ايسوزو

ITU-R

International Telecommunication Union / Radiocommunication Sector

استاندارد بين المللي ارتباطات راديويي

ITU-T

International Telecommunication Union / Telecommunication Standardization Sector

استاندارد بين المللي ارتباطات مخابراتي

JIS

Japanese Industial Standard

استانداردهاي ملي ژاپن

JTC1

Joint Technical Committee

استاندارد فني اتصالات

MARKS

هندبوک مهندسی

MATERIAL TOOLS

مواد – متالوژی

MOD

British Defence Standards

استاندارد نظامي انگليس

MSS

Manufacturers Standardization Society of the Valve & Fitting Industries

استاندارد شيرآلات و اتصالات آمريكا

NACE

National Association of Corrosion Engineers

استاندارد انجمن خوردگي آمريكا

NCITS

National Committee for Information Technology Standards

استاندارد كميته بين المللي تكنولوژي اطلاعات

استاندارد تكنولوژي اطلاعات

NEMA

National Electrical Manufacturers Association

استاندارد انجمن توليدكنندگان لوازم برقي آمريكا

NES

NISSAN Engineering Standards

استاندارد كارخانه اتومبيل نيسان

NFPA

استاندارد هیدرولیک سیالات

NFPA

National Fire Protection Association

استاندارد اطفاء حريق

NSF

NSF International

استاندارد بين المللي صنايع غذايي

NTCIP

National Transportation Communication for ITS Protocol

استاندارد ارتباطات حمل و نقل آمريكا

OPEL

ADAM OPEL AG

استاندارد كارخانه اتومبيل اپل

PFI

Pipe Fabrication Institute

استاندارد لوله و اتصالات آمريكاله

PPI

Plastic Pipe Institute

استاندارد لوله هاي پلاستيكي آمريكا

RENULT

Renult Motor Company

استانداردهاي كمپاني اتومبيل سازي رنو

RWMA

Resistance Welder Manufacterers Association

استاندارد مقاومت جوشكاري آمريكا

SAE

هند بوک

SAE

American Society of Automotive Engineers

استاندارد انجمن قطعات اتومبيل

SKF

SSPC

Society for Protective coatings

استاندارد روكش كاري و محافظت سطوح آمريكا

TAPPI

TAPPI Organization

استاندارد كاغذ و كارتن آمريكا

TEMA

Tulbular Exchanger Manufacturers Association

طرحهاي مبدلهاي حرارتي

UBC

كدهاي ساختمان سازي و زلزله و . . .

UL

UnderWriters Laboratories

استاندارد در زمينه آزمايشگاه

منبع:http://forum.p30download.com

استانداردها از اول تا آخر
مهندس لطفا امتیازتو ثبت کن!

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *